Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad21

Zadanie 21

Wskaż równanie okręgu o promieniu 6.

A.
B.
C.
D.