Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad20

Zadanie 20.(1 punkt)

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = −3x + 5 jest równy:

A. -1/3
B. -3
C. 1/3
D. 3