Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad25

Zadanie 25 ( 1 punkt )

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy

A.
B.
C.
D.