Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad31

Zadanie 31 ( 2 punkty )

W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.