Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad32

Zadanie 32 ( 4 punkt )

Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa . Oblicz objętość ostrosłupa ABCD, jeśli wiadomo, że BD = 13 CD = 13 ,AD = 12 ,BC = 6 ,