Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad29

Zadanie 29 ( 2 punkty )

Kąt α jest ostry i tgα = 5/12. Oblicz cos α .