Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad14

Zadanie 14 ( 1 punkt )

Kąt α jest ostry i sin α = . Wartość wyrażenia 2 − cos2α jest równa

A.
B.
C.
D.