Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad15

Zadanie 15 ( 1 punkt )

Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Długość boku tego kwadratu jest równa

A.
B.
C.
D.