Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad16

Zadanie 16 ( 1 punkt )

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość

A.
B.
C.
D.