Procedury składowane w PostgreSQL/Język PLpgSQL

Język PL/pgSQL jest imperatywny, posiada składnię podobną do Ady czy Pascala, w szczególności jest niewrażliwy na wielkość liter.

Udostępnia powszechnie znane konstrukcje programistyczne (pętle, instrukcje warunkowe, wyboru, przypisania itp.), w języku obsługiwane są także wyjątki. Ponadto można stosować prawie wszystkie instrukcje języka SQL, za wyjątkiem związanych z transakcjami (COMMIT, BEGIN). Zapytania SQL mogą być również tworzone dynamicznie, wewnątrz funkcji.