Procedury składowane w PostgreSQL/Wstęp

Procedury składowane mogą być pisane w różnych językach, m.in. opisanym tu Język PL/pgSQL oraz SQL. Oprócz tradycyjnego przetwarzania danych, umożliwiają także definiowanie:

  1. ograniczeń sprawdzających (CHECK),
  2. wyzwalaczy,
  3. funkcji agregujących i okienkowych (w rodzaju MIN, MAX, AVG),
  4. operatorów, w tym
  5. operatorów konwersji typów ((CAST x AS typ)),
  6. dziedzin (ang. domain)

Zastosowanie procedur składowanych są różnorakie, mogą w najprostszych przypadkach ułatwiać administrację bazą danych, zarządzaniem użytkownikami itp., mogą również zostać użyte jako dodatkowa warstwa dostępu do danych w aplikacji użytkowej.