Sprawdzanie typu pliku edytuj

Możemy sprawdzić czy plik jest tekstowy czy binarny:[1]

file code.c
code.c: ASCII c program text
file -i r.png
r.png: image/png; charset=binary

exr edytuj

Sprawdzamy plik exr

 file ./kf.exr

przykładowy wynik:

 ./kf.exr: OpenEXR image data, version 2, storage: scanline, compression: zip, dataWindow: (0 0)-(639 359), displayWindow: (0 0)-(639 359), lineOrder: increasing y

Źródła edytuj

  1. stackoverflow question: how-do-i-distinguish-between-binary-and-text-files