Pobieranie

edytuj
Pierwszą czynność jaką trzeba wykonać to pobrać obrazu systemu ze strony:
http://aptosid.com/index.php?module=Content&func=view&pid=2
Ponieważ instalacja będzie przeprowadzona na wiekowym już laptopie Compaq Evo N620c procesor Pentium M 1,3 GHz,
1,5 GB RAM, 40 GB dysku twardego, karta graficzna ATI Radeon 7500 więc wybór padł na XFCE.
Zalecam użycie menadżera pobierania typu FlashGet, GetRight lub przeglądarki Firefox z wtyczką DownThemAll!
Wersja systemu zastosowana do celów tej książki to sidux 2009-04 "Μόρος"

Nagrywanie

edytuj
Większość programów do nagrywania płyt CD/DVD posiada opcję Nagranie obrazu/iso image write/burn.
I właśnie tej opcji trzeba użyć.
Nagranie powinno zostać przeprowadzone z najmniejszą możliwą prędkością w celu uniknięcia błędów
podczas nagrywania.


Uwaga!

edytuj

W sytuacji gdy posiadasz tylko jedną partycję na dysku twardym z zainstalowanym systemem Windows, musisz:

 1. Przeprowadzić czyszczenie dysku w celu usunięcia jak największej liczby niepotrzebnych plików
 2. Wykonać defragmentację dysku
 3. Zrobić Back-up systemu na dysk zewnętrzny, sieciowy lub wypalić na płyty DVD


Uruchomienie systemu sidux live CD

edytuj
 1. Wkładamy płytkę do napędu optycznego
 2. Podczas startu komputera klawiszem F2 lub F10 wchodzimy do Bios:
  1. Przechodzimy do opcji Boot - wybieramy Boot from optical drive jako pierwszą opcję startowa
  2. Save changes - zapisujemy zmiany
  3. F10 - potwierdzamy i uruchamiamy live CD
 3. Po uruchomieniu Bootloader z menu opcji startowych, klawiszem F2 wchodzimy w języki i wybieramy: polski
 4. Następnie Enter i system zostanie załadowany


Konfigurowanie sieci

edytuj
 1. W przypadku połączenia kablowego Ethernet nie trzeba nic robić - sieć działa po uruchomieniu
 2. Połączenie bezprzewodowe WiFi: Rozdział Instalacja 9.Ceni

Instalacja

edytuj

Jakiekolwiek zmiany partycji na dysku mogą spowodować uszkodzenia systemu plików
- robisz to na własne ryzyko!
Podział na partycje jest przykładowy, może być różny w zależności od istniejących już partycji.

1. Uruchomienie instalatora

edytuj
Z pulpitu wybieramy: sidux-installer -> Dalej
 


2. Partycjonowanie standardowe

edytuj
Uruchom menadżera partycji dla: /dev/sda - Gparted -> Wykonaj
 

2.1. Partycja /dev/sda1 z systemem plików ntfs zawiera system Windows (C:)
 


2.2. Partycja /dev/sda5 z systemem plików ntfs (D:) - usuwamy ją
2.3. Tworzymy nowa partycje na obszarze nieprzydzielonym jako "Partycje rozszerzona" (Extended).
2.4. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików ext4
o rozmiarze 100 MB (sda5)-> Dodaj
 


2.5. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików ext4
o rozmiarze 10000 MB (sda6) -> Dodaj
 


2.6. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików linux-swap
o rozmiarze 500 MB (sda7) -> Dodaj
 


a. W przypadku pamięci RAM do 1 Gb partycja wymiany powinna być dwukrotnie większa niż pamięć RAM
b. W przypadku pamięci RAM powyżej 1 Gb partycja wymiany może być identyczna lub mniejsza niż pamięć RAM
2.7. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików ext4 wykorzystując
pozostałą przestrzeń (sda8)-> Dodaj
 


2.8. Zmiany nie zostały jeszcze wykonane - możesz jeszcze zrezygnować ;)
 


2.9. Klikamy na zielony ptaszek -> Zastosuj - Czy na pewno? -> Zastosuj
 


 


2.10. Zamykamy Gparted i wracamy do okna instalacji - nowo utworzone partycje są już widoczne.
 


3. Partycjonowanie jedynej dostępnej partycji z zainstalowanym na niej systemem Windows

edytuj
Uruchom menadżera partycji dla: /dev/sda - Gparted -> Wykonaj
3.1. W przypadku systemu Windows XP zwykle jest to partycja /dev/sda1 lub /dev/hda1
3.2. Jeśli chodzi o system Windows Vista - nie miałem z nim styczności; najważniejsze co trzeba zrobić
to wykryć na której partycji system ten jest zainstalowany (jeśli widać tylko partycję "C"
z poziomu systemu Windows)
3.3. W przypadku systemu Windows 7 (na moim drugim laptopie) jest to partycja /dev/sda3
3.4. Nie usuwamy partycji !!! Zmieniamy jej rozmiar na około dwukrotnie większą niż Windows zajmuje w chwili obecnej
3.5. Na dostępnej części uwolnionego dysku tworzymy najpierw partycje rozszerzona a następnie cztery partycje
identycznie jak w partycjonowaniu standardowym
3.6. Klikamy na zielony ptaszek -> Zastosuj - Czy na pewno? -> Zastosuj
3.7. Po wykonaniu zmiany na partycji systemowej przerywamy instalację
3.8. Uruchamiamy system Windows i czekamy aż system plików zostanie sprawdzony i Windows włączy się normalnie
3.9. Jeżeli wszystko odbyło się bez problemów, uruchamiamy ponownie sidux live CD i wracamy do instalacji

4. Ustawienie partycji

edytuj
Ustawiamy partycje (przypominam, że to tylko przykład):
 


4.1. Główną (root): /dev/sda6 jako "/"
4.2. Boot: /dev/sda5 jako "/boot"
4.3. Domową: /dev/sda8 jako "/home" -> Dalej

5. Menadżer uruchamiania GRUB

edytuj
Miejsce: mbr (główny sektor dysku)
 


Strefa czasowa: Warsaw - jeśli inna - Preferencje -> wybieramy swoją strefę
 
oraz miasto-> OK
 

6. Użytkownik

edytuj
Wpisujemy hasło administratora (root), nazwę i hasło użytkownika -> Dalej
 


7. Sieć

edytuj
Nazwa hosta: siduxbox lub podajemy swoją nazwę -> Dalej
 


8. Firmware

edytuj
Instalator wykrył wymagane sterowniki niedostępne na płycie instalacyjnej
 


8.1. Jednym z nich jest sterownik urządzenia sieciowego Wifi bez którego nie nawiążę połączenia
 


8.2. Przy pomocy innego komputera pobieramy pakiet zd1211-firmware ze strony: http://packages.debian.org/sid/all/zd1211-firmware/download
8.3. Kopiujemy na płytkę CD/DVD lub pamięć przenośną i podłączmy do naszego komputera
8.4. Kopiujemy plik do katalogu domowego i odmontowujemy pamięć/wysuwamy płytę
8.5. Otwieramy Terminal: Menu-> Akcesoria-> Terminal użytkownika root (w trybie live hasło root nie jest ustawione)
8.6. Komendą "ls" sprawdzamy zawartość katalogu domowego, pakiet zd1211-firmware powinien się pokazać
8.7. Instalujemy pakiet:
dpkg -i zd1211-firmware_wersja.deb
modprobe -r zd1211rw modprobe zd1211rw
 


9. Ceni

edytuj
Otwieramy menadżera sieci Ceni: Menu-> Sieć-> Ceni
9.1. Wybieramy Hardware interface: wlan0
 


9.2. Następnie: Scan
 


i z listy dostępnych sieci wybieramy swoją
 


9.3. W oknie Preshared Key wpisujemy hasło do naszej sieci Wifi i klikamy Accept
 


9.4. W opcji network settings for wlan0 zostawiamy method: dhcp jeśli nasz router przydziela
adresy IP automatycznie -> Accept
9.5. Wychodzimy z Ceni
 


 

10. Firmware non-free

edytuj
Wracamy do instalatora - ciągle brakuje sterownika tg3
10.1. W opcji Installable driver found. Installation add non-free sources (zostaną dodane repozytoria non-free)->
dajemy Wykonaj
10.2. Przechodzimy ponownie do Terminala i instalujemy brakujący pakiet:
 


apt-get install firmware-linux-nonfree
modprobe -r tg3
modprobe tg3
10.3. Zamykamy Terminal

11. Powrót do instalacji

edytuj
Wracamy ponownie do instalatora :-) i dajemy Dalej -> Zapisz konfigurację & Dalej
 


11.1. umount all partitions? (odmontować wszystkie partycje?) -> Tak
11.2. Klikamy: Begin Instalation aby rozpocząć instalację
 


11.3. Po około 5-10 minutach sidux jest zainstalowany
 


 


11.4. Zamykamy system live, wyciągamy płytę i uruchamiamy komputer z dysku twardego.


Dalej Czynności poinstalacyjne
Powrót do strony głównej Sidux - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego