Slovio | Spis treści | Wstęp | Lekcje: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Lekcja 3 - Pytania edytuj

Pytania w Slovio tworzymy poprzez dodanie słowa "li" na początku zdania lub poprzez zaimki pytające.

Dialog edytuj

Pytania 

 • kak = jak
 • sxto = co
 • kai = jaki
 • gdef = gdzie
 • kto = kto
 • gda = kiedy
 • pocx = dlaczego

Proszę zwrócić uwagę na tę rozmowę:

Marek: Zdrav Katia, kak ti cxutijsx?
Katia: Cxutijm dobruo. Sxto derzxijsx vo

tvoi ruk?

Marek: To es brosxur.
Katia: Kai brosxur?
Marek: To es turistju brosxur.
Katia: Interesju! Gdef ti putovajsx?
Marek: Idijm vo Praguf.
Katia: Kto idijt so te?
Marek: Nikto. Putovajm samuo.
Katia: Pocx idijsx vo Praguf?
Marek: Tapocx Prag es krasju.
Katia: Da, ja tozxe hcejm vo Cxehju Republikuf putovat. Gda idijsx?
Marek: Idijm sledju mesiac.

Słownictwo edytuj

 • zdrav - cześć
 • cxutijsx - czujesz się
 • cxutijm - czuję się
 • dobruo - dobrze
 • derzxijsx - trzymasz
 • vo - do
 • tvoi - twój
 • ruk - ręka
 • to - to
 • brosxur - broszura
 • turistju - turystyczny/a
 • interesju - interesujący
 • ti - ty
 • Gdef ti putovajsx? - gdzie się wybierasz
 • idijm - jadę
 • Praguf - Praga
 • idijt - idzie
 • so - z
 • te - tobą
 • nikto - nikt
 • putovajm - podróżuje
 • samuo - samotnie
 • idijsx - jedziesz
 • tapocx - ponieważ
 • krasju - piękny
 • da - tak
 • ja - ja
 • tozxe - też
 • hcejm - chce
 • Cxehju Republikuf - Republika Czeska
 • putovat - pojechać
 • sledju - następny
 

Slovio | Spis treści | Wstęp | Lekcje: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9