Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

Możemy podnieś obie strony równości w układzie równań {{LinkWzór|8.29}} i dodając je do siebie i wiedząc v<sup>2</sup>=2E/m, w ten sposób:
{{IndexWzór|<MATH>v_n^2=v_0^2+v_p^2-2v_0v_p\cos\theta \Rightarrow E_n=E_0+E_p-2\sqrt{E_pE_0}\cos\theta\;</MATH>|8.66}}
Z prawa zachowania energii E<sub>pn</sub>=E<sub>0</sub>-E<sub>p</sub>, wtedy {{LinkWzór|8.65}} przepisujemy w formie:
{{IndexWzór|<MATH>E_0+E_p-2\sqrt{E_0E_p}\cos\theta=E_0-E_p\Rightarrow E_p=E_0\cos^2\theta\;</MATH>|8.67}}
Do detekcji neutronów możemy posłużyć się gazem, którym jest wodór-1 lub inny gaz zawierający wodór, który wypełnia licznik gazowy. Do wykrywania neutronów możemy również posłużyć się substancjami stałymi, takimi jak parafina lub polistyren. Aby rejestrować protony możemy się posłużyć scyntylatorami organicznymi (np. scyntylator Hornyaka zawierający w składzie ZnS(Ag)) lub stycznymi tworzywami. Do detekcji neutronów również posługujemy się licznikami półprzewodnikowymi z wewnętrznym radiatorem, na którą padają neutrony zderzając się protonami, których ma wykryć wcześniej wymieniony licznik. Neutrony możemy również wykryć przy pomocy helu, ale ta metoda może się posłużyć do wykrywania neutronów prędkich, czyli o wysokich energiach.