Szablon:MathMLWzór

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Instrukcja obsługi

edytuj

Jest to szablon wiążący numerację ze wzorami - wzór wyświetlony z lewej strony linii, a numeracja wzoru jest z prawej strony ekranu (przy prawym jego brzegu). Szablon tworzy też indeks, do którego można linkować. Opcjonalnie z prawej stronie wzoru na środku wyświetlany jest opis wzoru. Szablon automatycznie numeruje wzory na podstawie uchwytu, jeżeli jest włączone tłumaczenie uchwytu wzoru na jego numer (domyślnie włączone). Uchwyt wzoru jest tłumaczony na numer wzoru generowany za pomocą wpisów, na stronie głównej podręcznika, w postaci szablonów stronicowych z uchwytami, które możemy numerować.

Użycie

edytuj

Będziemy tutaj wypisywali zmienne szablonu {{MathMLWzór}}:


Zmienne w wywołaniu podstawowym tego szablonu
 • 1 = <math>formuła matematyczna w LaTeX</math>,
 • 2 = uchwyt wzoru (opcjonalny, domyślnie wartość pusta).

Zmienne w wywołaniu pełnym tego szablonu
 • wzór lub 1 = <math>formuła matematyczna w LaTeX</math>,
 • uchwyt lub 2 = uchwyt wzoru - (opcjonalny, domyślnie wartość pusta),
 • opis i opis 2 = opis wzoru prawy i lewy (opcjonalne, domyślnie wartości puste),
 • pozioma pozycja opisu i pozioma pozycja opisu 2 = [lewy|środek|prawy] pozycja opisu kolejno prawa i lewa (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: środkowy),
 • pionowa pozycja opisu i pionowa pozycja opisu 2 = [góra|środek|dół] pionowa pozycja opisu kolejno prawa i lewa (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: środek),
 • odstęp opisu = marginesy opisu (opcjonalny, domyślnie wartość pusta),
 • obramuj = [tak] (opcjonalny, domyślnie wartość pusta),
 • długość linii = rozmiar wiersza używamy przez ten szablon (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: auto),
 • ogranicznik i ogranicznik 2 = ogranicznik obustronny dla tekstu oferowanych przez opis kolejno prawy i lewy (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: ogranicznik lewy i ogranicznik lewy 2 lub ogranicznik prawy i ogranicznik prawy 2),
 • ogranicznik lewy i ogranicznik lewy 2 = ogranicznik lewostronny dla tekstu oferowanych przez opis kolejno prawy i lewy (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: (),
 • ogranicznik prawy i ogranicznik prawy 2 = ogranicznik prawostronny dla tekstu oferowanych przez opis kolejno prawy i lewy (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: )),
 • pionowa pozycja numeracji = [góra|środek|dół] - pionowa pozycja numeracji kolejno prawego i lewego (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: środek),
 • odstęp = długość odstępu przed polem wzoru (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: 19px),
 • pole odstępu = pole odstępu przed polem wzoru (opcjonalny, domyślnie wartość pusta),
 • wyrównanie = [lewy|środkowy|prawy] pozioma pozycja wzoru (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: lewy),
 • pozycja numeracji = używana jedynie w jego silniku {{Wzór/silnik}}, wartość niepusta: po prawej, gdy numeracja jest po prawej stronie, w przeciwnym przypadku po lewej, jeżeli po lewej, (opcjonalny, domyślnie: po prawej).
Podstawowe skompensowane opcje dotyczące czcionek
 • czcionka (wzoru, opisu, opisu 2,numeracji) = (rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy) i numeracji) (opcjonalny).
Dalsze nieskompensowane opcje dotyczące czcionek
 • rozmiar czcionki (wzoru, opisu, opisu 2, numeracji) = rozmiar czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy), numeracji) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • wysokość linii czcionki (wzoru, opisu, opisu 2, numeracji) = wysokość linii wiersza czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy), numeracji) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • rodzina czcionki (wzoru, opisu, opisu 2, numeracji) = rodzina czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy), numeracji) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • wariant czcionki (wzoru, opisu, opisu 2, numeracji) = wariant czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy), numeracji) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • rozciągnięcie czcionki (wzoru, opisu, opisu 2, numeracji) = rozciągnięcie czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy), numeracji) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • waga czcionki (wzoru, opisu, opisu 2, numeracji) = waga czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy), numeracji) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • styl czcionki (wzoru, opisu, opisu 2, numeracji) = styl czcionki (wzoru, opisu (prawy i lewy), numeracji) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów).

Powyższe zmienne o nazwie określonej liczbą naturalną można użyć również bez nazywania parametrów.


Uwagi
 • Szablon {{MathMLWzór}} ma jeszcze jeden parametr: | bez automatu = wartość niepusta, tzn. wyłączone, czyli np.: tak, i włączone, gdy wartość pusta, tłumaczenie uchwytu na numer wzoru, (opcjonalny domyślnie ustawiony na wartość pusta).
 • Parametr | bez kategorii stronicowych = , gdy wartość niepusta, to włącza generowanie dodatkowych kategorii, (opcjonalny, automatycznie ustawiony na wartość pustą).

Przykłady

edytuj

Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>}}

Wynik


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|obramuj=tak}}

Wynik


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|A}}

Wynik
(1)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|B|obramuj=tak}}

Wynik
(2)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|opis=To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa|pozioma pozycja opisu=lewy}}

Wynik
(To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|C|opis=To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa}}

Wynik
(To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa)
(3)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|D|opis=To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa|obramuj=tak|pozioma pozycja opisu=prawy}}

Wynik
(To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa)
(4)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|E|wyrównanie=środkowy|obramuj=tak}}

Wynik
(5)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|wyrównanie=środkowy|obramuj=tak|opis=To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa}}

Wynik
(To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|F|wyrównanie=środkowy|obramuj=tak|opis=To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa|pozioma pozycja opisu=lewy}}

Wynik
(To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa)
(6)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|G|wyrównanie=środkowy|obramuj=tak|opis=To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa|pozioma pozycja opisu=prawy}}

Wynik
(To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa)
(7)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|H|wyrównanie=prawy|obramuj=tak}}

Wynik
(8)


Przykład
{{MathMLWzór|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}</MATH>|wyrównanie=środkowy|obramuj=tak|opis 2=To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa}}

Wynik
(To jest bardzo wielki opis wzoru Pitagorasa)

Przykładowe użycie

edytuj

Przykład użycia w artykule odchylenie standardowe.

Linki do wzorów przy pomocy {{LinkWzór}}

edytuj

Do wzorów numerowanych można tworzyć linki za pomocą {{LinkWzór|numer}}, np. {{LinkWzór|A}} - (1).

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablony do wyświetlania wzoru i ich numeracji służą do wyświetlania wzoru z numeracją po prawej, szablony: {{Wzór}} i {{MathMLWzór}}, po lewej, szablony: {{Wzór2}} i {{MathMLWzór2}}.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
wzórwzór 1

<math>formuła matematyczna w LaTeX</math>

Ciąg znakówwymagany
uchwytuchwyt 2

Uchwyt wzoru.

Ciąg znakówsugerowany
opisopis

Opis wzoru prawy dla szablonu z numeracją prawą, lewy z lewą.

Ciąg znakówopcjonalny
opis 2opis 2

Opis wzoru lewy dla szablonu z numeracją prawą, prawa z lewą.

Ciąg znakówopcjonalny
pozioma pozycja opisupozioma pozycja opisu

Pozycja pozioma opisu kolejno prawa (numeracja prawa) i lewa (numeracja lewa).

Ciąg znakówopcjonalny
pozioma pozycja opisu 2pozioma pozycja opisu 2

Pozycja pozioma kolejno prawa (numeracja lewa) i lewa (numeracja prawa).

Ciąg znakówopcjonalny
pionowa pozycja opisupionowa pozycja opisu

Pionowa pozycja opisu kolejno prawa - numeracja prawa, lewa - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
pionowa pozycja opisu 2pionowa pozycja opisu 2

Pionowa pozycja opisu kolejno lewa - numeracja prawa, prawa - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
odstęp opisuodstęp opisu

Margines opisu.

Ciąg znakówopcjonalny
obramujobramuj

Obramowanie wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
długość liniidługość linii

Rozmiar wiersza używamy przez ten szablon.

Ciąg znakówopcjonalny
ogranicznikogranicznik

Ogranicznik obustronny dla tekstu oferowanych przez opis prawy - numeracja prawa, lewy - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
ogranicznik 2ogranicznik 2

Ogranicznik obustronny dla tekstu oferowanych przez opis prawy - numeracja lewa, lewy - numeracja prawa.

Ciąg znakówopcjonalny
ogranicznik lewyogranicznik lewy

Ogranicznik lewostronny - numeracja prawa, dla tekstu w opisie.

Ciąg znakówopcjonalny
ogranicznik lewy 2ogranicznik lewy 2

Ogranicznik lewostronny - numeracja lewa, dla tekstu w opisie.

Ciąg znakówopcjonalny
ogranicznik prawyogranicznik prawy

Ogranicznik prawostronny - numeracja prawa, dla tekstu w opisie.

Ciąg znakówopcjonalny
ogranicznik prawy 2ogranicznik prawy 2

Ogranicznik prawostronny - numeracja lewa, dla tekstu w opisie.

Ciąg znakówopcjonalny
pionowa pozycja numeracjipionowa pozycja numeracji

Pionowa pozycja numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
odstępodstęp

Długość odstępu przed polem wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
pole odstępupole odstępu

Pole odstępu przed polem wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
wyrównaniewyrównanie

Pozioma pozycja wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
czcionka wzoruczcionka wzoru

(Rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
czcionka opisuczcionka opisu

(Rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki opisu prawego - numeracja prawa, lewego - numeracja lewa..

Ciąg znakówopcjonalny
czcionka opisu 2czcionka opisu 2

(Rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki opisu lewego - numeracja prawa, prawego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
czcionka numeracjiczcionka numeracji

(Rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar czcionki wzorurozmiar czcionki wzoru

Rozmiar czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar czcionki opisurozmiar czcionki opisu

Rozmiar czcionki opisu prawego - numeracja prawa, lewego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar czcionki opisu 2rozmiar czcionki opisu 2

Rozmiar czcionki opisu prawego - numeracja lewa, lewego - numeracja prawa.

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar czcionki numeracjirozmiar czcionki numeracji

Rozmiar czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionki wzoruwysokość linii czcionki wzoru

Wysokość linii czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionki opisuwysokość linii czcionki opisu

Wysokość linii wiersza czcionki opisu prawego - numeracja prawa, lewego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionki opisu 2wysokość linii czcionki opisu 2

Wysokość linii wiersza czcionki opisu lewego - numeracja prawa, prawego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionki numeracjiwysokość linii czcionki numeracji

Wysokość linii czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionki wzorurodzina czcionki wzoru

Rodzina czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionki opisurodzina czcionki opisu

Rodzina czcionki wzoru opisu prawego - numeracja prawa, lewego -numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionki opisu 2rodzina czcionki opisu 2

Rodzina czcionki wzoru opisu lewego - numeracja prawa, prawego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionki numeracjirodzina czcionki numeracji

Rodzina czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionki wzoruwariant czcionki wzoru

Wariant czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionki opisuwariant czcionki opisu

Wariant czcionki opisu prawego - numeracja prawa, lewego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionki opisu 2wariant czcionki opisu 2

Wariant czcionki opisu lewego - numeracja prawa, prawego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionki numeracjiwariant czcionki numeracji

Wariant czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionki wzorurozciągnięcie czcionki wzoru

Rozciągnięcie czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionki opisurozciągnięcie czcionki opisu

Rozciągnięcie czcionki opisu prawego - numeracja prawa, lewego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionki opisu 2rozciągnięcie czcionki opisu 2

Rozciągnięcie czcionki opisu lewego - numeracja prawa, prawego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionki numeracjirozciągnięcie czcionki numeracji

Rozciągnięcie czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionki wzoruwaga czcionki wzoru

Waga czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionki opisuwaga czcionki opisu

Waga czcionki opisu prawego - numeracja prawa, lewego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionki opisu 2waga czcionki opisu 2

Waga czcionki opisu lewego - numeracja prawa, prawego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionki numeracjiwaga czcionki numeracji

Waga czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionki wzorustyl czcionki wzoru

Styl czcionki wzoru.

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionki opisustyl czcionki opisu

Styl czcionki opisu prawego - numeracja prawa, lewego - numeracja lewa..

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionki opisu 2styl czcionki opisu 2

Styl czcionki opisu lewego - numeracja prawa, prawego - numeracja lewa.

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionki numeracjistyl czcionki numeracji

Styl czcionki numeracji.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
 • {{Wzór}} i {{Wzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po lewej, po prawej lub po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą rysunku,
 • {{MathMLWzór}} i {{MathMLWzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po lewej, po prawej lub po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą technologii MATHML,
 • {{CentrujWzór}} i {{CentrujWzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą rysunku,
 • {{CentrujMathMLWzór}} i {{CentrujMathMLWzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą technologii MATHML.