Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

edytuj

Szablon wstawiany na stronach artykułów, kategorii, czy szablonów książek. Szablon sam ustawia nazwę kategorii będącą nazwą podręcznika z prefiksem Książka:, w której jest on umieszczony, z odpowiednią nazwą sortowania, będącą nazwą strony bez prefiksu Książka: lub nazwą jego substrony.

Np. jeśli nazwą artykułu jest "Mnemoniczna Technika Studiowania/Definicje i słownictwo", to nazwa kategorii "Książka:Mnemoniczna Technika Studiowania", a nazwa sortowania jest "Definicje i słownictwo".

Opis parametrów

edytuj

Szablon przyjmuje te same parametry, co szablon {{Kategoria}}, oprócz parametru: | nie kategorie dla kategorii = , i jego przestarzałego odpowiednika | nk = , przy czym parametr opcjonalny pierwszy to nazwa kategorii bez prefiksu Książka, zwykle parametru 1 nie powinno się podawać, ani 2. Parametr | podstrona = określa jaką nazwę podstrony ma dodawać do nazwy kategorii, którą chce zwrócić. Zalecana forma wywoływania tego szablonu jest bez parametrów.

Przykład

edytuj
Przykład, tzn. dodajemy na sam koniec artykułu podręcznika lub jego strony głównej (lub używać tam szablonu {{Status}})
{{BrClear}}
<noinclude><!--
++++ DODAWAJ KATEGORIE PONIŻEJ TEJ LINII -->
{{Wolumin}}
</noinclude>

Powyższe wywołanie szablonu {{Wolumin}} w specjalnej otoczce jest dla artykułu "Mnemoniczna Technika Studiowania/Powtarzanie informacji", w której jest on wstawiony, wtedy generuje się kategoria książkowa "Książka:Mnemoniczna Technika Studiowania" z nazwą sortowania "Powtarzanie informacji".

Wynik

Szablon {{Wolumin}} zwraca kategorię, który on jest opakowany szablonem w ramkę {{OpakujKategorieZeSortowaniem}} w powyższym tylko przykładzie dla celów dydaktycznych (zobacz ten rozdział, zaglądając do jego kodu). Do innej przestrzeni, w której jest umieszczona strona, niż Kategoria, jest dodawana nazwa przestrzeni.

Jeżeli strona jest umieszczona w przestrzeni Kategoria, to wywołanie szablonu {{Wolumin}} wygląda tak

Powyższe wywołanie szablonu {{Wolumin}} w specjalnej otoczce jest dla artykułu (kategorii) "Kategoria:Książka kucharska/Wszystkie przepisy", w której jest on wstawiony, wtedy generuje się kategoria książkowa "Książka:Książka kucharska" z nazwą sortowania "Wszystkie przepisy".

Wynik

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też

edytuj
  • {{Książka}} - szablon przedstawia link do książki, stopień ukończenia z datą tego zauważenia, i informację do książki,
  • {{Kompletność}}, {{Kompletność krótka}} i {{Kompletność junior}} - przedstawia stopień ukończenia artykułu z datą jego dodania (drugi szablon jest przekierowaniem pierwszego),
  • {{Status}} - wstawia stronę do kategorii książkowej mająca nazwę kategorii rozpoczynających się od prefiksu Książka,
  • {{Kategoria}} - szablon wstawiający artykuł (stronę) do kategorii z odpowiednią nazwą sortowania będącą nazwą strony bez prefiksu Książka: lub nazwą jego substrony.
  • {{StronaWolumin}} - szablon tworzy całą gamę kategorii wszystkich możliwych kategorii określonych przez wszystkie możliwości poziomów trzeciego parametru z bazą (pierwszy parametr) i podbazą (drugi parametr),
  • {{LinkWolumin}} - szablon do dodawania linku do strony z przedrostkiem Książka:.