Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

Szablon do tworzenia linków, inteligentnych kolorujących w zależności do jakiej kategorii należą, wewnętrznych. Sprawdza, jeśli podano również nazwę linku, czy ona jest taka sama jak adres linku, a jeśli tak, to w definicji jego używa tylko adresu linku, a jeśli nie, to adresu linku i nazwy linku. Szablon nie używa parametru obsługujących nazwę przestrzeni nazw, w przeciwieństwie do {{LinkOgólne}} i {{LinkOgólne2}}, które używają to bezpośrednio, i jego pochodnych, używające pośrednio.


Z szablonu {{Link wewnętrzny/styles.css}} (z kaskadowych arkuszy stylów) korzystają szablony: {{Link wewnętrzny}}, {{LinkURL}}, {{LinkOgólne}} (i z niego korzystające wedle ich definicji), {{LinkUstęp}} (i z niego korzystające wedle ich definicji), {{Sekcja referencyjna}} i szablony symbolizujące wikikod: {{S}} i {{M}} oraz szablony sekcji: {{Osobny artykuł}}, {{Zobacz głównie}}, {{Zobacz sekcję}}, {{Zobacz też}}, {{Główny artykuł}}, {{Kategoria główna}} i {{Zobacz kategorię}} - i inne, sformułowane w oparciu o nie.

Opis parametrów

Pełne pierwsze wywołanie
{{Link wewnętrzny|strona=|nazwa=|za=|po=|nagłówek=|klucz projektu=}}
Pełne drugie wywołanie
{{Link wewnętrzny|strona=|nazwa=|za=|po=|nagłówek=|kod języka=|kod projektu=}}
Szablon przyjmuje tylko parametry nazwane
 • strona - pełna nazwa strony bez kodu projektu lub języka, do której ma linkować na tym samym projekcje lub innym,
 • nazwa - nazwa linku,
 • za - dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po nazwie linku,
 • po - dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po linku,
 • nagłówek - nagłówek rozdziału strony, do którego ma linkować,
 • klucz projektu - klucz projektu siostrzanego lub językowego, używany zamiast kod języka i kod projektu,
 • kod języka - kod języka projektu, używany zamiast klucz projektu,
 • kod projektu - kod projektu, używany zamiast klucz projektu.

Szablon posiada też parametry: | bez znaczników = tak i | bez przetwarzania = tak, które kolejno znaczą, że bez obramowania znacznikowego span kolorujące link, i bez głębszego, na siłę, przetwarzania linkowego, a także parametr | analiza = tak do głębszego przetwarzania linkowego, ważniejszym od tego jest wcześniejszy ostatni parametr.

Przykład

Możliwe poniższe warianty przykładów tego szablonu symbolizują na czym on polega, jak się powinno go używać.
{{Link wewnętrzny|strona=Pomoc:Spis treści}} → Pomoc:Spis treści → [[Pomoc:Spis treści]]
{{Link wewnętrzny|strona=Pomoc:Spis treści|nazwa=Spis treści}} → Spis treści → [[Pomoc:Spis treści|Spis treści]]
{{Link wewnętrzny|strona=Pomoc:Spis treści|nazwa=Pomoc:Spis treści}} → Pomoc:Spis treści → [[Pomoc:Spis treści]]
{{Link wewnętrzny|strona=Pomoc:Spis treści|nagłówek=Wstęp}} → Pomoc:Spis treści#Wstęp → [[Pomoc:Spis treści#Wstęp]]
{{Link wewnętrzny|strona=Pomoc:Spis treści|nagłówek=Wstęp|nazwa=Pomoc:Spis treści#Wstęp}} → Pomoc:Spis treści#Wstęp → [[Pomoc:Spis treści#Wstęp]]
{{Link wewnętrzny|strona=Pomoc:Spis treści|nagłówek=Wstęp|nazwa=Spis treści}} → Spis treści → [[Pomoc:Spis treści#Wstęp|Spis treści]]
{{Link wewnętrzny|strona=Pomoc:Spis treści|nagłówek=Wstęp|nazwa=Pomoc:Spis treści}} → Pomoc:Spis treści → [[Pomoc:Spis treści#Wstęp|Pomoc:Spis treści]]
{{Link wewnętrzny|strona=Kategoria:Szablony|nazwa=Szablony}} → Szablony → [[:Kategoria:Szablony|Szablony]]
{{Link wewnętrzny|strona=Kategoria:Szablony|nazwa=Kategoria:Szablony}} → Kategoria:Szablony → [[:Kategoria:Szablony]]
{{Link wewnętrzny|strona=Kategoria:Szablony|nazwa=w:Kategoria:Szablony|klucz projektu=w}} → w:Kategoria:Szablony → [[w:Kategoria:Szablony]]
{{Link wewnętrzny|strona=Kategoria:Szablony|nazwa=:Kategoria:Szablony}} → :Kategoria:Szablony → [[:Kategoria:Szablony|:Kategoria:Szablony]]
{{Link wewnętrzny|strona=Kategoria:Szablony|nazwa=Kategoria:Szablony|klucz projektu=w}} → Kategoria:Szablony → [[w:Kategoria:Szablony|Kategoria:Szablony]]
{{Link wewnętrzny|strona=Kategoria:Szablony|nazwa=:w:Kategoria:Szablony|klucz projektu=w}} → :w:Kategoria:Szablony → [[w:Kategoria:Szablony|:w:Kategoria:Szablony]]
{{Link wewnętrzny|strona=Category:Wikipedia templates|nazwa=Category:Wikipedia templates|klucz projektu=en:w}} → Category:Wikipedia templates → [[:en:w:Category:Wikipedia templates|Category:Wikipedia templates]]
{{Link wewnętrzny|strona=Category:Wikipedia templates|nazwa=en:w:Category:Wikipedia templates|klucz projektu=w:en}} → en:w:Category:Wikipedia templates → [[:en:w:Category:Wikipedia templates]]
{{Link wewnętrzny|strona=Category:Wikipedia templates|nazwa=en:w:Category:Wikipedia templates|kod języka=en|kod projektu=w}} → en:w:Category:Wikipedia templates → [[:en:w:Category:Wikipedia templates]]

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon do tworzenia linków, inteligentnych kolorujących w zależności do jakiej kategorii należą, wewnętrznych. Sprawdza, jeśli podano również nazwę linku, czy ona jest taka sama jak adres linku, a jeśli tak, to w definicji jego używa tylko adresu linku, a jeśli nie, to adresu linku i nazwy linku. Szablon nie używa parametru obsługujących nazwę przestrzeni nazw, w przeciwieństwie do {{LinkOgólne}} i {{LinkOgólne2}}, które używają to bezpośrednio, i jego pochodnych, używające pośrednio.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
stronastrona

Pełna nazwa strony.

Nazwa stronywymagany
nagłóweknagłówek

Nagłówek strony.

Ciąg znakówsugerowany
nazwanazwa

Nazwa linku.

Ciąg znakówsugerowany
zaza

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po nazwie linku.

Ciąg znakówopcjonalny
popo

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po linku.

Ciąg znakówopcjonalny
klucz projektuklucz projektu

Klucz danego projektu siostrzanego lub językowego Wikibooksa, używany zamiast zmiennych "kod języka" i "kod projektu".

Nieznanyopcjonalny
kod językakod języka

Kod języka projektu, do którego linkuje link, używany zamiast "klucz projektu".

Nieznanyopcjonalny
kod projektukod projektu

Kod projektu, do którego linkuje link, używany zamiast "klucz projektu".

Nieznanyopcjonalny

Zobacz też

Ogólne szablony linków inteligentnych, kolorujących linki, w zależności do jakiej kategorii one należą, w tym celu wykorzystuje projekt Wikidane
 • {{LinkOgólne}} - najogólniejszy szablon linków, budulec innych szablonów linków, w tym również {{LinkUstęp}}, i pośrednio innych podobnych tego typu,
 • {{LinkOgólne2}} - jest to szablon linków, oparty o szablon {{LinkOgólne}}, wyświetla link, przy niepodanym drugim parametrze, z nazwą przestrzeni nazw strony,
 • {{Sekcja referencyjna}} - szablon sekcji podręczników, używana w ramach jednej książki, szablon na substronie Wersja do druku, wyświetla tylko linki manewrowania po całej tej stronie, a wewnątrz podręcznika, pomiędzy jego artykułami,
 • {{LinkURL}} - szablon tworzy, pełny adres URL, na podstawie użytych parametrów.
Szablony wydobywające linki z wikitekstu
 • {{WydobądźLinki}} - wydobywa linki wewnętrzne i zewnętrzne, jeżeli występują.