Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Opis szablonu

Jest to szablon linków inteligentnych (tzw. linki inteligentne), który koloruje linki w zależności do jakiej kategorii szablon zaliczy stronę wskazaną w nim. Zestaw możliwych kodów linkowych, znajduje się na stronie {{Link wewnętrzny}} w miejscu pod tabelą nawigacyjną {{Tabela nawigacyjna}}, według jego wikikodu opisu.

Użycie

Szablon tworzy adres strony URL i tworzy z niego link o podanej nazwie wyświetlanej przez szablon. Też można bezpośrednio wsadzić do tego sam adres URL, nie za pomocą jego elementów. Jest to szablon linków inteligentnych kolorujących linki w zależności do jakiej kategorii one należą, do tego celu używa Wikidane.

Szablon tworzy link wewnętrzny, gdy podano adres projektu siostrzanego lub językowego Wikibooks, bez parametrów, a link zewnętrzny, gdy są parametry, lub URL.

W przypadku projektów MediaWiki, gdy podano parametr z wartością | wersja linku = w lub | wersja linku = wiki, to szablon generuje link zewnętrzny kolejno w postaci ../w/.., i ../wiki/...

Opis parametrów

Pełne pierwsze wywołanie w przypadku podania strony URL
{{LinkURL|strona=|wersja linku=|nazwa=|za=|po=}}
Pełne drugie wywołanie, gdy strona nie jest adresem URL
{{LinkURL|[miano przestrzeni nazw|przestrzeń]=|strona=|parametry=|nagłówek=|klucz projektu=|wersja linku=|nazwa=|za=|po=}}
Pełne trzecie wywołanie, gdy strona nie jest adresem URL
{{LinkURL|[miano przestrzeni nazw|przestrzeń]=|strona=|parametry=|nagłówek=|kod języka=|kod projektu=|wersja linku=|nazwa=|za=|po=}}
Parametry, strona URL może wskazywać na jakąś wiki lub być zewnętrznym adresem do zupełnie innej wiki lub jakieś innej strony nienależącej do żadnego wiki
 • przestrzeń lub miano przestrzeni nazw - nazwa przestrzeni nazw, do której należy strona
 • strona - nazwa strony, z przestrzenią nazw, kodami języka lub projektu albo nie lub nazwą strony zaczynający się od /wiki/ lub /w/, albo jest URL (z nazwą protokołu lub nie) strony, a na projektach MediaWiki z nazwą strony z tymi pierwszymi opcjami (nazwy przestrzeni i kody), co tutaj są wymienione.
 • parametry - parametry strony,
 • nagłówek - nagłówek strony następujący po znaku: #,
 • klucz projektu - klucz projektu, używany zamiast zmiennych: kod języka i kod projektu,
 • kod języka - kod języka, używany zamiast zmiennej klucz projektu,
 • kod projektu - kod projektu, używany zamiast zmiennej klucz projektu,
 • wersja linku - generuje link zewnętrzny, gdy: | wersja linku = w, w postaci: ../w/.., zamiast: ../wiki/.. dla | wersja linku = wiki, a gdy | wersja linku = , to generuje normalny link wewnętrzny, jeżeli nie ma on parametrów i nie jest URL,
 • nazwa - nazwa wyświetlana linku,
 • za - dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po nazwie linku,
 • po - dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po linku.

Jeżeli parametr strona jest adresem URL, to należy ewentualnie go używać jedynie z argumentem nazwa.

W przypadku linków zewnętrznych nazwa linku jest tworzona automatycznie na podstawie parametru strona, gdy nie podano zmiennej nazwa. Jeżeli ona jest pusta, to link wyświetla automatyczny numerek, tak jak przy zwykłych tych linkach. A dla linku wewnętrznego, parametr nazwa, czy jest pusty, czy nie podany, to i tak wyświetla się nazwa linku (bez numerka).


Szablon posiada też parametry: | bez znaczników = tak i | bez przetwarzania = tak, które kolejno znaczą, że bez obramowania znacznikowego span kolorujące link, i bez głębszego, na siłę, przetwarzania linkowego, a także parametr | analiza = tak do głębszego przetwarzania linkowego, ważniejszym od tego jest wcześniejszy ostatni parametr.

Przykłady

Możliwe poniższe warianty przykładów tego szablonu symbolizują na czym on polega, jak się powinno go używać.

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=Fizyka teoretyczna|nazwa=Dział fizyki}} → Wynik: Dział fizyki → Kod: [[Fizyka teoretyczna|Dział fizyki]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=Fizyka teoretyczna|wersja linku=w}} → Wynik: Fizyka teoretyczna → Kod: [//pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Fizyka_teoretyczna Fizyka teoretyczna]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=Fizyka teoretyczna|wersja linku=wiki|nazwa=Dział fizyki}} → Wynik: Dział fizyki → Kod: [//pl.wikibooks.org/wiki/Fizyka_teoretyczna Dział fizyki]


 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/wiki/Szablon:Link wewnętrzny|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [[Szablon:Link wewnętrzny|Szablon Link wewnętrzny]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/wiki/Szablon:Link wewnętrzny?action=edit#Obsługa|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/wiki/Szablon:Link_wewn%C4%99trzny?action=edit#Obs%C5%82uga Szablon Link wewnętrzny]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/w/index.php?title=Szablon:Link wewnętrzny|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [[Szablon:Link wewnętrzny|Szablon Link wewnętrzny]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/w/index.php?title=Szablon:Link wewnętrzny&action=edit#Obsługa|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/wiki/Szablon:Link_wewn%C4%99trzny?action=edit#Obs%C5%82uga Szablon Link wewnętrzny]


 • Wikikod: {{LinkURL|strona=Fizyka teoretyczna|wersja linku=w|nazwa=Dział fizyki}} → Wynik: Dział fizyki → Kod: [//pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Fizyka_teoretyczna Dział fizyki]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/wiki/Szablon:Link wewnętrzny|wersja linku=w|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Szablon:Link_wewn%C4%99trzny Szablon Link wewnętrzny]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/wiki/Szablon:Link wewnętrzny?action=edit#Obsługa|wersja linku=w|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Szablon:Link_wewn%C4%99trzny&action=edit#Obs%C5%82uga Szablon Link wewnętrzny]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/w/index.php?title=Szablon:Link wewnętrzny|wersja linku=w|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Szablon:Link_wewn%C4%99trzny Szablon Link wewnętrzny]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/w/index.php?title=Szablon:Link wewnętrzny&action=edit#Obsługa|wersja linku=w|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Szablon:Link_wewn%C4%99trzny&action=edit#Obs%C5%82uga Szablon Link wewnętrzny]


 • Wikikod: {{LinkURL|strona=Fizyka teoretyczna|wersja linku=wiki|wersja linku=wiki|nazwa=Dział fizyki}} → Wynik: Dział fizyki → Kod: [//pl.wikibooks.org/wiki/Fizyka_teoretyczna Dział fizyki]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/wiki/Szablon:Link wewnętrzny|wersja linku=wiki|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/wiki/Szablon:Link_wewn%C4%99trzny Szablon Link wewnętrzny]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/wiki/Szablon:Link wewnętrzny?action=edit#Obsługa|wersja linku=wiki|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/wiki/Szablon:Link_wewn%C4%99trzny?action=edit#Obs%C5%82uga Szablon Link wewnętrzny]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/w/index.php?title=Szablon:Link wewnętrzny|wersja linku=wiki|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/wiki/Szablon:Link_wewn%C4%99trzny Szablon Link wewnętrzny]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=/w/index.php?title=Szablon:Link wewnętrzny&action=edit#Obsługa|wersja linku=wiki|nazwa=Szablon Link wewnętrzny}} → Wynik: Szablon Link wewnętrzny → Kod: [https://pl.wikibooks.org/wiki/Szablon:Link_wewn%C4%99trzny?action=edit#Obs%C5%82uga Szablon Link wewnętrzny]


 • Wikikod: {{LinkURL|miano przestrzeni nazw=Project|strona=FAQ/Readers|klucz projektu=en:w|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]
 • Wikikod: {{LinkURL|miano przestrzeni nazw=Project|strona=FAQ/Readers|kod języka=en|kod projektu=w|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]

 • Wikikod: {{LinkURL|miano przestrzeni nazw=Project|strona=FAQ/Readers|nagłówek=What is Wikipedia?|klucz projektu=en:w|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers#What is Wikipedia?|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]
 • Wikikod: {{LinkURL|miano przestrzeni nazw=Project|strona=FAQ/Readers|nagłówek=What is Wikipedia?|kod języka=en|kod projektu=w|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers#What is Wikipedia?|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]

 • Wikikod: {{LinkURL|miano przestrzeni nazw=Project|strona=FAQ/Readers|parametry=action=edit|nagłówek=What is Wikipedia?|klucz projektu=en:w|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit#What_is_Wikipedia%3F Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]
 • Wikikod: {{LinkURL|miano przestrzeni nazw=Project|strona=FAQ/Readers|parametry=action=edit|nagłówek=What is Wikipedia?|kod języka=en|kod projektu=w|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit#What_is_Wikipedia%3F Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]


 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers#What_is_Wikipedia?|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers#What is Wikipedia?|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit#What_is_Wikipedia?|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit#What_is_Wikipedia%3F Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:FAQ/Readers|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:FAQ/Readers#What_is_Wikipedia?|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [[:en:w:Wikipedia:FAQ/Readers#What is Wikipedia?|Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:FAQ/Readers&action=edit|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:FAQ/Readers&action=edit#What_is_Wikipedia?|nazwa=Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii}} → Wynik: Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii → Kod: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Readers?action=edit#What_is_Wikipedia%3F Pomoc dla użytkowników angielskiej Wikipedii]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/wiki/Archaea|nazwa=Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [[species:Archaea|Gatunek bakterii Archaea]]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/wiki/Archaea#Taksonawigacja|nazwa=Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [[species:Archaea#Taksonawigacja|Gatunek bakterii Archaea]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/wiki/Archaea?action=edit|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [https://en.wikibooks.org/wiki/wikispecies:Archaea?action=edit Gatunek bakterii Archaea]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/wiki/Archaea?action=edit#Taksonawigacja|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [https://en.wikibooks.org/wiki/wikispecies:Archaea?action=edit#Taksonawigacja Gatunek bakterii Archaea]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [[species:Archaea|Gatunek bakterii Archaea]]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea#Taksonawigacja|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [[species:Archaea#Taksonawigacja|Gatunek bakterii Archaea]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea&action=edit|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [https://en.wikibooks.org/wiki/wikispecies:Archaea?action=edit Gatunek bakterii Archaea]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea&action=edit#Taksonawigacja|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [https://en.wikibooks.org/wiki/wikispecies:Archaea?action=edit#Taksonawigacja Gatunek bakterii Archaea]


 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//lua.org.pl/5.2/manual.html|nazwa=Język Lua 5.2}} → Wynik: Język Lua 5.2 → Kod: [//lua.org.pl/5.2/manual.html Język Lua 5.2]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=//lua.org.pl/5.2/manual.html#8.3|nazwa=Język Lua 5.2}} → Wynik: Język Lua 5.2 → Kod: [//lua.org.pl/5.2/manual.html#8.3 Język Lua 5.2]


 • Wikikod: {{LinkURL|strona=http://lua.org.pl/5.2/manual.html|nazwa=Język Lua 5.2}} → Wynik: Język Lua 5.2 → Kod: [http://lua.org.pl/5.2/manual.html Język Lua 5.2]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=http://lua.org.pl/5.2/manual.html#8.3|nazwa=Język Lua 5.2}} → Wynik: Język Lua 5.2 → Kod: [http://lua.org.pl/5.2/manual.html#8.3 Język Lua 5.2]


 • Wikikod: {{LinkURL|strona=http://species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [[species:Archaea|Gatunek bakterii Archaea]]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=http://species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea#Taksonawigacja|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [[species:Archaea#Taksonawigacja|Gatunek bakterii Archaea]]

 • Wikikod: {{LinkURL|strona=http://species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea&action=edit|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [https://en.wikibooks.org/wiki/wikispecies:Archaea?action=edit Gatunek bakterii Archaea]
 • Wikikod: {{LinkURL|strona=http://species.wikimedia.org/w/index.php?title=Archaea&action=edit#Taksonawigacja|nazwa=Gatunek bakterii Archaea}} → Wynik: Gatunek bakterii Archaea → Kod: [https://en.wikibooks.org/wiki/wikispecies:Archaea?action=edit#Taksonawigacja Gatunek bakterii Archaea]

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)

Szablon tworzy adres strony URL i tworzy z niego link o podanej nazwie wyświetlanej przez szablon. Też można bezpośrednio wsadzić do tego sam adres URL, nie za pomocą jego elementów. Jest to szablon linków inteligentnych kolorujących linki w zależności do jakiej kategorii one należą, do tego celu używa Wikidane. Szablon tworzy link wewnętrzny, gdy podano adres projektu siostrzanego lub językowego Wikibooks, bez parametrów, a link zewnętrzny, gdy są parametry, lub URL. W przypadku projektów MediaWiki, gdy podano parametr z wartością | wersja linku = w lub | wersja linku = wiki, to szablon generuje link zewnętrzny kolejno w postaci ../w/.., i ../wiki/...

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
miano przestrzeni nazwmiano przestrzeni nazw przestrzeń

Przestrzeń nazw, do której ma zaliczyć stronę.

Ciąg znakówsugerowany
stronastrona

Nazwa strony, bez przestrzeni nazw. Jeżeli parametr "strona" jest adresem URL, to należy ewentualnie go używać jedynie z argumentem "nazwa".

Nazwa stronywymagany
parametryparametry

Parametry strony.

Liniasugerowany
nagłóweknagłówek

Nagłówek strony.

Ciąg znakówopcjonalny
klucz projektuklucz projektu

Klucz projektu, używany zamiast: "kod języka" i "kod projektu".

Nieznanyopcjonalny
kod językakod języka

Kod języka, używany zamiast "Klucz projektu".

Nieznanyopcjonalny
kod projektukod projektu

Kod projektu, używany zamiast "klucz projektu".

Nieznanyopcjonalny
nazwanazwa

Nazwa wyświetlana linku.

Ciąg znakówsugerowany
zaza

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po nazwie linku.

Ciąg znakówopcjonalny
popo

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po linku.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

Ogólne szablony linków inteligentnych, kolorujących linki, w zależności do jakiej kategorii one należą, w tym celu wykorzystuje projekt Wikidane
 • {{LinkOgólne}} - najogólniejszy szablon linków, budulec innych szablonów linków, w tym również {{LinkUstęp}}, i pośrednio innych podobnych tego typu,
 • {{LinkOgólne2}} - jest to szablon linków, oparty o szablon {{LinkOgólne}}, wyświetla link, przy niepodanym drugim parametrze, z nazwą przestrzeni nazw strony,
 • {{Link wewnętrzny}} - szablon służy do budowania linków inteligentnych, szablon nie ma parametru nazwy przestrzeni nazw, w przeciwieństwie do {{LinkOgólne}},
 • {{Sekcja referencyjna}} - szablon sekcji podręczników, używana w ramach jednej książki, szablon na substronie Wersja do druku, wyświetla tylko linki manewrowania po całej tej stronie, a wewnątrz podręcznika, pomiędzy jego artykułami.
Szablony wydobywające linki z wikitekstu
 • {{WydobądźLinki}} - wydobywa linki wewnętrzne i zewnętrzne, jeżeli występują.