Szablon:LinkKategoria

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Opis szablonu

Jest to szablon linków inteligenty (tzw. linki inteligentne), który koloruje linki w zależności do jakiej kategorii szablon zaliczy stronę wskazaną w nim.

Szablon {{LinkOgólne}} i jego pochodne w ich definicji, obsługują nazwy przestrzenie nazw kanoniczne (angielskie) lub w jakimś języku, na danym projekcie siostrzanych lub w ich wersjach językowych.

Wystarczy podać nazwę kanoniczną przestrzeni nazw, a ta nazwa zostanie przetłumaczona na nazwę charakterystyczną dla danego projektu.

Na przykład na projekcie bieżącym dla szablonów ogólnie nie między-projektowyh, zostanie przetłumaczona na nazwę charakterystyczną dla polskiego Wikibooksa. Jeżeli ustawimy szablon, by wyświetlał nazwę przestrzeni nazw, to je robi możliwie po przetłumaczeniu na język polski.

Szablon używa zmiennej nazwy przestrzeni nazw w sposób niejawny, w przeciwieństwie do {{Link wewnętrzny}}, który tego nie ma.

Użycie

Szablon linkuje do przestrzeni nazw Category - polskie Kategoria, bez wyświetlonej domyślnie nazwy przestrzeni nazw, wyświetla tą nazwę, jeśli ją podano bez podanego drugiego parametru, w tym samym projekcie albo siostrzanym lub językowym.

Opis parametrów

Pełne pierwsze wywołanie
{{LinkKategoria|1=|2=|za=|po=|klucz projektu=|dyskusja=}}
Pełne drugie wywołanie
{{LinkKategoria|1=|2=|za=|po=|kod języka=|kod projektu=|dyskusja=}}
Parametry szablonu
 • 1 - nazwa strony, do której link linkuje się,
 • 2 - nazwa linku - (opcjonalny),
 • z (przestarzałe) lub za - dokończenie nazwy linku za pomocą umieszczenia jego bezpośrednio za nazwą linku,
 • p (przestarzałe) lub po - dokończenie nazwy linku za pomocą umieszczenia jego bezpośrednio za linkiem,
 • k (przestarzałe) lub klucz projektu - kod projektu siostrzanego Wikibooks, ewentualnie w innej wersji językowej Wikimedia, używany zamiast kod języka i kod projektu - (opcjonalny),
 • kj (przestarzałe) lub kod języka - kod języka używany zamiast klucz projektu - (opcjonalny),
 • kp (przestarzałe) lub kod projektu - kod projektu używany zamiast klucz projektu - (opcjonalny),
 • d (przestarzałe) lub dyskusja - tłumaczy przestrzeń nazw na przestrzeń nazw dyskusji, gdy niepusty - (opcjonalny)

Przykłady

Możliwe poniższe warianty przykładów tego szablonu symbolizują na czym on polega, jak się powinno go używać.
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony}}
Wynik: Szablony
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|2=Szablony techniczne}} Wynik: Szablony techniczne

Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|po=aototekst}} Wynik: Szablonyaototekst
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|2=Szablony techniczne|po=aototekst}} Wynik: Szablony techniczneaototekst

Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|dyskusja=tak}} Wynik: Szablony
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|2=Szablony techniczne|dyskusja=tak}} Wynik: Szablony techniczne

Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|klucz projektu=en:b}} Wynik: Szablony
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|2=Szablony techniczne|klucz projektu=en:b}} Wynik: Szablony techniczne

Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|dyskusja=tak|klucz projektu=en:b}} Wynik: Szablony
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|2=Szablony techniczne|dyskusja=tak|klucz projektu=en:b}} Wynik: Szablony techniczne

Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|kod języka=en|kod projektu=w}} Wynik: Szablony
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|2=Szablony techniczne|kod języka=en|kod projektu=w}} Wynik: Szablony techniczne

Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|dyskusja=tak|kod języka=en|kod projektu=w}} Wynik: Szablony
Przykład: {{LinkKategoria|1=Szablony|2=Szablony techniczne|dyskusja=tak|kod języka=en|kod projektu=w}} Wynik: Szablony techniczne

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)

Szablon ogólny linków {{LinkOgólne}}, który jest budulcem innych szablonów tego typu, służy do budowania inteligentnych linków, kolorujących je. Szablon {{LinkOgólne}} obsługuje wszystkie poniższe parametry, szablony pochodne używają tylko niektórych. Szablony, ale typowo nie między-projektowe, na końcu obsługują wszystkie parametry oprócz nazwy przestrzeni nazw: miano przestrzeni nazw, i wyświetlania nazwy przestrzeni nazw: wyświetl miano przestrzeni nazw, i skrótu do nazwy przestrzeni nazwy: skrót nazwy przestrzeni nazw. Szablon {{LinkSpecjalna}} i {{LinkSpecjalna2}} dodatkowo nie obsługują parametru: dyskusja. Szablon {{LinkWB}}, też nie obsługuje parametru: skrót nazwy przestrzeni nazw. Szablony linków między-projektowe nie obsługują parametrów: miano przestrzeni nazw, wyświetl miano przestrzeni nazw, skrót nazwy przestrzeni nazw, klucz projektu, kod języka i kod projektu.

[Zarządzaj danymi szablonu]

Parametry szablonu

ParametrOpisTypStatus
11

Nazwa strony, do której link linkuje się.

Nazwa stronywymagany
22

Nazwa linku.

Ciąg znakówsugerowany
zaza z

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po nazwie linku.

Ciąg znakówopcjonalny
popo p

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po linku.

Ciąg znakówopcjonalny
klucz projektuklucz projektu k

Kod projektu siostrzanego Wikibooks, ewentualnie w innej wersji językowej Wikimedia, używany zamiast kod języka i kod projektu.

Nieznanyopcjonalny
kod językakod języka kj

Kod języka używany zamiast klucz projektu.

Nieznanyopcjonalny
kod projektukod projektu kp

Kod projektu używany zamiast klucz projektu.

Nieznanyopcjonalny
dyskusjadyskusja d

Tłumaczy przestrzeń nazw na przestrzeń nazw dyskusji, gdy niepusty .

Ciąg znakówopcjonalny
miano przestrzeni nazwmiano przestrzeni nazw przestrzeń m

Miano przestrzeni nazw kanoniczne lub niekanoniczne strony, dla projektu polskiego Wikibooksa, i jego siostrzanych projektów, a także dla ich wersji językowych.

Ciąg znakówopcjonalny
skrót nazwy przestrzeni nazwskrót nazwy przestrzeni nazw skrót s

Skrót do nazwy przestrzeni nazw, który jest wyświetlany przed nazwą strony, jeśli nie podano nazwy linku i podano niepustą zmienną wyświetl miano przestrzeni nazw.

Ciąg znakówopcjonalny
wyświetl miano przestrzeni nazwwyświetl miano przestrzeni nazw wyświetl w

Jeśli wartość niepusta, to wyświetla nazwę przestrzeni nazw w nazwie linku.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

Ogólne szablony linków inteligentnych, kolorujących linki, w zależności do jakiej kategorii one należą, w tym celu wykorzystuje projekt Wikidane
 • {{LinkOgólne}} - najogólniejszy szablon linków, budulec innych szablonów linków, w tym również {{LinkUstęp}}, i pośrednio innych podobnych tego typu,
 • {{LinkOgólne2}} - jest to szablon linków, oparty o szablon {{LinkOgólne}}, wyświetla link, przy niepodanym drugim parametrze, z nazwą przestrzeni nazw strony,
 • {{Link wewnętrzny}} - szablon służy do budowania linków inteligentnych, szablon nie ma parametru nazwy przestrzeni nazw, w przeciwieństwie do {{LinkOgólne}},
 • {{Sekcja referencyjna}} - szablon sekcji podręczników, używana w ramach jednej książki, szablon na substronie Wersja do druku, wyświetla tylko linki manewrowania po całej tej stronie, a wewnątrz podręcznika, pomiędzy jego artykułami,
 • {{LinkURL}} - szablon tworzy, pełny adres URL, na podstawie użytych parametrów.
Szablony wydobywające linki z wikitekstu
 • {{WydobądźLinki}} - wydobywa linki wewnętrzne i zewnętrzne, jeżeli występują.