Użycie edytuj

Na początku strony wklej {{Podziel|Na jakie chcesz podzielić}}.

Szablon doda oznaczone strony do kategorii: Artykuły do podzielenia (przestrzeń nazw (główna) - strony niegłówne podręczników), Podręczniki do podzielenia (przestrzeń nazw (główna) - strony główne podręczników), Artykuły dla dzieci, do podzielenia (przestrzeń nazw Wikijunior - strony niegłówne podręczników dla dzieci), Podręczniki dla dzieci, do podzielenia (przestrzeń nazw Wikijunior - strony główne podręczników dla dzieci), Strony kategorii, do podzielenia (przestrzeń nazw Kategoria - strony kategorii), Strony szablonów, do podzielenia (przestrzeń nazw Szablon - strony szablonów), Strony modułów, do podzielenia (przestrzeń nazw Moduł - strony modułów), Strony projektu, do podzielenia (przestrzeń nazw Wikibooks - strony projektu), Strony pomocy, do podzielenia (przestrzeń nazw Pomoc - strony pomocy) lub Jednostki użytkowników, do podzielenia (przestrzeń nazw Wikipedysta - jednostki użytkowników), albo w przypadku trzech nibyprzestrzeni nazw oznaczone są kategorią Jednostki brudnopisu projektu, do podzielenia (nibyprzestrzeń nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks - jednostki brudnopisu projektu), Strony brudnopisu szablonów, do podzielenia (nibyprzestrzeń nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon - strony brudnopisu szablonów) lub Strony brudnopisu modułów, do podzielenia (nibyprzestrzeń nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł - strony brudnopisu modułów) , w zależności do jakiej przestrzeni wstawiono ten szablon.

Poprawne dzielenie stron opisane jest tutaj.

Opis parametrów edytuj

Opis parametrów dodatkowych edytuj

Przykłady użycia, błędnego, szablonu edytuj

Przykład użycia, prawidłowego podstawowego, szablonu edytuj

{{Podziel | tytuł pierwszej jednostki | tytuł drugiej jednostki | uzasadnienie 1 = argumentacja przemawiająca za podziałem jednostki na pierwszą jednostkę | uzasadnienie 2 = argumentacja przemawiająca za podziałem jednostki na drugą jednostkę | uzasadnienie = całościowa argumentacja przemawiająca za podziałem na jednostki | sekcja = tak}}

Parametry podstawowe edytuj

Szablon posiada następujące parametry podstawowe:

  • 1, 2, ... - nazwy stron, na które należy podzielić aktualną stronę, bez nazwy przestrzeni, wtedy te strony są w takiej samej przestrzeni, co strona integrowana, a jeżeli są w innej przestrzeni, to należy podać te nazwy stron wraz z nazwami przestrzeni z dwukropkiem na samym początku;
  • uzasadnienie 1, uzasadnienie 2, ... - krótkie wyjaśnienie powodu podziału danej jednostki na te jednostki – jeśli nie zostanie podany, wyświetli się komunikat o jego braku;
  • uzasadnienie - krótkie uzasadnienie podziału całościowej jednostek na jednostki;
  • sekcja - opcjonalny parametr, który przyjmuje wartość "tak", jeśli szablon wstawiany jest do sekcji we stronie.

Przykłady edytuj

Przypadek jednostek będziemy używać przykładów ogólnych wstawionych do stron w różnych przestrzeniach nazw edytuj

Gdy jednostki nazywa po prostu jednostkami edytuj

Bez uzasadnienia edytuj
{{Podziel|Jednostka 1|Jednostka 2|nazwij jednostką=tak}}
Z uzasadnieniem edytuj
{{Podziel|Jednostka 1|Jednostka 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna|nazwij jednostką=tak}}

Gdy jednostki są nazywane inaczej niż jednostkami edytuj

Bez uzasadnienia i bez sekcji edytuj
{{Podziel|Jednostka 1|Jednostka 2}}
Z uzasadnieniem i bez sekcji edytuj
{{Podziel|Jednostka 1|Jednostka 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna}}
Bez uzasadnienia i z sekcją edytuj
{{Podziel|Jednostka 1|Jednostka 2|sekcja=tak}}
Z uzasadnieniem i z sekcją edytuj
{{Podziel|Jednostka 1|Jednostka 2|sekcja=tak|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna}}

Poszczególne wyniki wyświetleń szablonów, według powyższych przykładów, w różnych przestrzeniach nazw i stronach edytuj

Przykład artykułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna) edytuj


Przykład artykułu w przestrzeni nazw (główna) edytujPrzykład podręcznika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna) edytuj


Przykład podręcznika w przestrzeni nazw (główna) edytujPrzykład artykułu dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior edytuj


Przykład artykułu dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior edytujPrzykład podręcznika dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior edytuj


Przykład podręcznika dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior edytujPrzykład jednostki użytkownika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikipedysta edytuj


Przykład jednostki użytkownika, bez stron głównych, w przestrzeni nazw Wikipedysta edytujPrzykład strony kategorii, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Kategoria edytuj


Przykład strony kategorii, w przestrzeni nazw Kategoria edytujPrzykład szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Szablon edytuj


Przykład strony szablonu, w przestrzeni nazw Szablon edytujPrzykład modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Moduł edytuj


Przykład strony modułu, w przestrzeni nazw Moduł edytujPrzykład strony projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikibooks edytuj


Przykład strony projektu, bez Wikibooks:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikibooks edytujPrzykład strony pomocy, gdy szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Pomoc edytuj


Przykład strony pomocy, w przestrzeni nazw Pomoc edytujPrzykład jednostki brudnopisu projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks edytuj


Przykład jednostki brudnopisu projektu, w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks edytujPrzykład strony brudnopisu szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon edytuj


Przykład strony brudnopisu szablonu, w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon edytujPrzykład strony brudnopisu modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł edytuj


Przykład strony brudnopisu modułu, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł edytujBłędy edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też edytuj