Ubuntu/Kompilacja programów ze źródeł

W tym rozdziale został opisany sposób kompilacji programu ze źródeł. Przed kompilacją programu zapoznaj się z załączonym do programu plikiem "Read", w którym opisany jest sposób kompilacji danego programu.


1. Rozpakowanie archiwum

edytuj

Rozpakuj pakiet z kodami źródłowymi "source, sourcecode" (zazwyczaj w formacie tar.gz, tar.bz lub tar.bz2 ).
Możesz to zrobić klikając dwukrotnie na pakiet wypakowując go do nowego katalogu.
Jednak w przypadku pakietów źródłowych lepszym rozwiązaniem jest rozpakowanie pakietu w Terminalu w celu
uniknięcia błędów; zobacz rozdział: Ubuntu/Podstawowe polecenia/Operacje na archiwach
Musisz zapamiętać gdzie pakiet został rozpakowany.


2. Konfiguracja

edytuj

Drugim krokiem jest przeprowadzenie konfiguracji pakietu, dzięki czemu zostaniesz poinformowany o brakujących
pakietach lub bibliotekach wymaganych do skompilowania programu.
Jednym z podstawowych narzędzi wymaganych do kompilacji ze źródeł jest pakiet "build-essential".
Zainstaluj go przed rozpoczęciem kompilacji oraz pakiet "checkinstall".

sudo apt-get install build-essential checkinstall

Teraz przejdź w Terminalu do rozpakowanego katalogu ze źródłami pakietu wydając polecenia:
1. Sprawdź aktualne położenie:

ls 

2. Przejdź do katalogu docelowego; zobacz rozdział: Ubuntu/Podstawowe polecenia/Operacje na plikach i katalogach :

cd Nazwa_katalogu

3. Wykonaj konfigurację:

./configure

4. Jeśli konfiguracja wyświetliła komunikat błędu dotyczący braku zależności, zainstaluj brakujące pakiety
i wykonaj konfiguracje ponownie.
5. Jeśli konfiguracja zakończy się brakiem błędów, przejdź do następnego kroku.


3. Budowanie programu

edytuj

Następnie wydaj polecenie zbudowania (skompilowania) programu, który będzie gotowy już do instalacji:

make


4. Instalacja programu

edytuj

Jeśli program został skompilowany, wydaj następne polecenie instalacji programu w systemie:

sudo make install

Tworzenie pakietu ".deb" z pakietu źródłowego

edytuj

Innym sposobem na zainstalowanie pakietu źródłowego jest zbudowanie paczki debianowej o nazwie "pakiet.deb".
Postępuj dokładnie tak samo jak powyżej, tzn.:
1. Rozpakuj archiwa.
2. Przeprowadź konfigurację pakietu:

./configure

3. Zbuduj program:

make

4. Następnie nie instaluj za pomocą polecenia "make" a utwórz i zainstaluj ją za pomocą:

sudo checkinstall -D make install

Powyższa komenda utworzy paczkę "deb" oraz automatycznie ją zainstaluje.
5. Jeśli chcesz tylko zbudować paczkę "deb" wydaj polecenie:

sudo checkinstall -D --install=no

6. Teraz możesz zainstalować paczkę za pomocą "dpkg":

sudo dpkg -i nazwa_paczki.deb 

Zobacz również

edytuj