Uciążliwość zapachowa/Okładka

Podręcznik
Uciążliwość zapachowa
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych prowadzących kierunki „Ochrona środowiska” i „Inżynieria środowiska”.

Rozdziały „Standardy zapachowej jakości powietrza” i „Modelowanie dyspersji odorantów” (model referencyjny) oraz przykłady uciążliwych źródeł zanieczyszczeń powietrza mogą zainteresować pracowników służb ochrony środowiska, którzy dostrzegają potrzebę uwzględniania problemu emisji odorantów w przygotowywanych lub opiniowanych raportach o oddziaływaniu instalacji na środowisko.

Treść tych rozdziałów powinna również ułatwić konsultacje społeczne, prowadzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.