Uciążliwość zapachowa

Wstęp >

Podręcznik
Uciążliwość zapachowa

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych prowadzących kierunki „Ochrona środowiska” i „Inżynieria środowiska”.

Rozdziały „Standardy zapachowej jakości powietrza” i „Modelowanie dyspersji odorantów” (model referencyjny) oraz przykłady uciążliwych źródeł zanieczyszczeń powietrza mogą zainteresować pracowników służb ochrony środowiska, którzy dostrzegają potrzebę uwzględniania problemu emisji odorantów w przygotowywanych lub opiniowanych raportach o oddziaływaniu instalacji na środowisko. Treść tych rozdziałów powinna również ułatwić konsultacje społeczne, prowadzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

< Okładka podręcznika

Spis treści

edytuj
 
 
Wikibooks
Podręcznik jest dostępny w formie kolekcji, którą można pobrać jako PDF, ePUB lub ODF.
 1. Wstęp
 2. Wprowadzenie
 3. Węch człowieka
  1. Elementy anatomii narządu węchu
  2. Elementy fizjologii narządu węchu
  3. Receptory węchowe i kodowanie zapachu
 4. Klasyfikacja zapachów według rodzaju
 5. Klasy bezpieczeństwa zapachowego
 6. Prawa psychofizyczne w olfaktometrii
 7. Analiza sensoryczna
  1. Testy psychofizyczne
  2. Zakres zastosowań analizy sensorycznej
 8. Instrumentalne pomiary zapachu
  1. Elektroniczny nos
  2. System GC-NN
  3. Odtwarzacz zapachu
 9. Olfaktometria inżynierska
  1. Pobieranie próbek
  2. Olfaktometria dynamiczna
  3. Olfaktometria statyczna
  4. Dokładność olfaktometrii dynamicznej
  5. Dokładność olfaktometrii statycznej
  6. Olfaktometria terenowa
  7. Zestawienie najważniejszych pojęć
 10. Modelowanie dyspersji odorantów
  1. Rodzaje modeli
  2. Model referencyjny
 11. Standardy zapachowej jakości powietrza
 12. Zapachowa uciążliwość emitorów – przykłady
  1. Fermy trzody chlewnej
  2. Fermy norek
  3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych
  4. Produkcja kwasu fosforowego
 13. Metody dezodoryzacji gazów
  1. Adsorpcja
  2. Absorpcja
  3. Biofiltry i biopłuczki
  4. Spalanie
  5. Inne metody dezodoryzacji
 14. Metody oceny skuteczności dezodoryzacji
 15. Obliczenia olfaktometryczne – przykłady
 16. Zakończenie
 17. Indeks