Uciążliwość zapachowa/Modelowanie dyspersji odorantów/Rodzaje modeli

« ***
Rodzaje modeli
»
Wstęp Model referencyjny
Spis treści


Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Rodzaje modeli

edytuj

Najbardziej popularnymi modelami dyspersji są gaussowskie modele smugi (zob. Model referencyjny). Poza nimi stosuje się modele bardziej złożone, umożliwiające modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w np. w terenach górzystych lub na obszarach zabudowy miejskiej, np.:

  • Gaussowskie (lagranżowskie) modele obłoków
  • Lagranżowskie modele ruchu pseudocząstek (Monte Carlo)
  • siatkowe modele eulerowskie
  • modele receptorowe

Zostały opisane m.in. w wytycznych Ministerstwa Środowiska z r. 2003[1].

Przypisy

  1. Lech Łobocki: Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2003.

Linki zewnętrzne

edytuj

Powrót do spisu treści