Uciążliwość zapachowa/Indeks

Spis treści

IndeksEdytuj

Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AEdytuj

Absorbery techniczne
Absorpcja
Adaptacja węchu
Adsorbery
Adsorbenty
Adsorpcja
ADSOX
Amoore J. (teoria stereochemiczna)
Analiza sensoryczna
Analizator węchowy
Anatomia narządu węchu
ANN, sztuczne sieci neuronowe
Axel Richard (receptory i system węchowy)

BEdytuj

Bakterie
Bariera antyosmiczna
Błędy olfaktometrii dynamicznej
Błędy olfaktometrii statycznej
Błona neuronu
Biofiltr
Biopłuczka
Buck Linda (receptory i system węchowy)
n-Butanol – certyfikowany wzorzec odniesienia w olfaktometrii

CEdytuj

Chromatografia gazowa w olfaktometrii (system GC-NN)
Cykl (w olfaktometrii dynamicznej)
Czaszka człowieka
Częstości osmiczne (teoria R.H. Wrighta)
Członek zespołu olfaktometrycznego
Czujniki elektronicznego nosa

DEdytuj

Depolaryzacja błony neuronu
Dokładność olfaktometrii dynamicznej
Dokładność olfaktometrii statycznej
Dyskryminacja sensoryczna

EEdytuj

EEG (w olfaktometrii)
Ekstrapolacja (ekstrapolacyjna metoda wyznaczanie stężenia zapachowego)
Elektroniczny nos
Elektroolfaktografia (EOG)
Emisja zapachowa (strumień zapachowy)
Emitor
Enzym (kinetyka reakcji enzymatycznej)
EROM
Europejska jednostka zapachowa (ouE)

FEdytuj

Fechner G. (prawo Webera-Fechnera)
Fermy norek (uciążliwość zapachowa)
Fermy trzody chlewnej (uciążliwość zapachowa)
Fizjologia węchu
Fresenius S-KT

GEdytuj

Gaussowski "model smugi odorantów"
Godzina odorowa
G Protein-Coupled Receptor (GCPR)
Gruczoły Bowmana

HEdytuj

Hedoniczna jakość zapachu
Hipokamp, hak zakrętu hipokampa

IEdytuj

Individual Threshold Estimation (ITE)
Intensywność zapachu
Izolinie średnich i maksymalnych stężeń zapachowych
Interlaboratory Comparison for Olfactometry, ICO
Izolinie częstości przekraczania poziomu odniesienia
Izoterma adsorpcji

JEdytuj

Jama nosowa
Jednostka zapachowa

KEdytuj

Kanały jonowe
Katalizator żelazny
Kodowane zapachu
Komin (parametry emisji)
Komórka węchowa (komórka receptorowa, neuron I)
Kość sitowa
Krok rozcieńczeń

LEdytuj

MEdytuj

Metoda limitów
Michaelis−Menten, model procesu enzymatycznego
Model referencyjny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
Modelowanie dyspersji odorantów

NEdytuj

Nabłonek węchowy
Nasal Ranger
Neuron I i neuron II
NN, ANN, sztuczne sieci neuronowe

OEdytuj

Oczyszczalnie ścieków komunalnych (uciążliwość zapachowa)
Odorant
Odtwarzacz zapachu
OERP, Olfactory Event-Related Potentials
Olfaktometr dynamiczny
Olfaktometria dynamiczna
Olfaktometria statyczna
Olfaktometria terenowa
Opory wnikania
Opuszka węchowa
Ozonowanie
Ozonowanie w procesach absorpcji

PEdytuj

Palnik Combustor
Palnik Maxon
Pasquille (równanie Pasquille'a)
Percepcja
Plazma niskotemperaturowa (nietermiczna)
Płuczka laboratoryjna
PN-EN 13725
Podchloryn sodu w procesach absorpcji
Polaryzacja błony neuronu
Pomiar (w olfaktometrii dynamicznej)
Pompa sodowo-potasowa
Potencjał czynnościowy
Pozorny punkt emisji
Prawo Henry’ego
Prawo podziału
Prezentacja (w olfaktometrii dynamicznej)
Produkcja kwasu fosforowego (uciążliwość zapachowa)

REdytuj

Receptory węchowe (OR)
Receptory GCPR
Rodzaj zapachu
Rozcieńczenie (element serii rozcieńczeń)
Rozcieńczenie wstępne dynamiczne
Róża wiatrów

SEdytuj

Selekcja do zespołu olfaktometrycznego
Seria prezentacji
Seria rozcieńczeń
Sieci neuronowe
Sita molekularne
Skale intensywności zapachu
Skalowanie jakości hedonicznej
Skruber
Spalanie katalityczne
Spalanie termiczne
Standardy zapachowej jakości powietrza
Stężenie zapachowe (pomiar)
Strumień zapachowy (inaczej "emisja zapachowa")
System GC-NN
System węchowy
Szorstkość podłoża (parametr z0)
Sztuczne sieci neuronowe (NN, ANN)

TEdytuj

Teoria stereochemiczna Johna Ammore'a
Teoria wibracyjna L. Turina
Termooksydator
Testy identyfikacji wrażeń
Testy psychofizyczne
Testy różnicowe
Triangle Odor Bag Method
Turin L. (teoria wibracyjna)

UEdytuj

Uciążliwość zapachowa akceptowalna i nieakceptowalna
Uciążliwość zapachowa produkcji kwasu fosforowego
Uciążliwość zapachowa ferm norek
Uciążliwość zapachowa ferm trzody chlewnej
Uciążliwość zapachowa oczyszczalni ścieków komunalnych
Uciążliwość zapachowa produkcji kwasu fosforowego
Układ limbiczny (pamięć zapachu i emocje)
ULV (Ultra Low Volume)
Ultrafiolet (dezodoryzacja z udziałem ozonu)
Utleniacze w procesach absorpcji

VEdytuj

WEdytuj

Weber E. (prawo Webera-Fechnera)
Węch człowieka
Węgiel aktywny
Wskaźnik emisji zapachowej
wskaźniki ważkości cech (analiza sensoryczna}
Współczynnik dyfuzji atmosferycznej
Współczynnik stechiometryczny zużycia utleniaczy
Współczynnik wnikania
Wsteczna weryfikacja wyników (pomiar olfaktometryczny)
Wykładnik meteorologiczny
Wyniesienie (modelowanie rozprzestrzeniania się)
Wyróżniki jakości (analiza sensoryczna}

ZEdytuj

Zapach
Zasada płuca
Zeolity
Zespół olfaktometryczny
Zraszacz

ŹEdytuj

Źródła powierzchniowe (pobieranie próbek i oznaczanie emisji)

ŻEdytuj

Żelazo (filtr żelazny w dezodoryzacji)

Zobacz teżEdytuj


Powrót do spisu treści