Wikibooks:Prośby do administratorów interfejsu/Zgłoszenia

Usunięcie wymuszenia białego tła w tabelach.

edytuj

Zwracam się z prośbą o usunięcie MediaWiki:Common.css fragmentu

}
 	+	
table.wikitable td,
 	+	
table.prettytable td {
 	+	
 background: #f9f9f9;

Fragment ten wymusza białe tło w tabelach, co uniemożliwia zastosowanie kolorowych komórek. Takowe bardzo by się przydały np. w opracowywanym przeze Zbiorze zadań maturalnych z Biologii jak np. tu: Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/II/3/1. Póki co posiłkuję się obramowaniem, chciałbym jednak docelowo zastosować kolorowanie komórek.

Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby. Superjurek (dyskusja) 22:42, 16 kwi 2021 (CEST)Odpowiedz


@Superjurek:Spróbuj użyć zapisu, np.:

 background-color: blue !important;
 color:white !important;

zamiast:

 background-color: blue;
 color:white;

to powinno naprawić cały problem! Persino (dyskusja) 21:05, 27 maj 2022 (CEST)Odpowiedz

@Persino: Dziękuję :) Superjurek (dyskusja) 09:23, 25 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

Wstawianie kodu do MediaWiki:Common.js

edytuj

Czy mógłbyś wsadzić do tej strony .js kod:

function WyswietlStronyKsiazki(){
	function WikikodTitle(data,tabs,titles,tabstrona){
		var title=data.parse.title;
		var wikikod=data.parse.text['*'];
		var elements=tabstrona[title];
		for(var q in elements){
			elements[q].innerHTML=wikikod;
			var a=elements[q].getElementsByTagName('a');
	    if((a!==null)&&(a.length>0)){
	    	var lena=a.length;
	    	for(var i=0;i<lena;++i){
		  		var href=a[i].getAttribute('href');
		  		if(href!==null){
		  			var re=/^[^\?]+\?[^&]+=[^&]*&?/g;
		  			if(!re.test(href)){
							var re2=/#/g;
							var s=href.search(re2);
							if(s!=-1){
								var re=/^\/wiki\//g;
								if(re.test(href)){
									var href2=href.substring(6,s)
									href2=decodeURI(href2);
									href2=href2.replace(/[_\s]+/g," ");
									for(var s=0;s<titles.length;s++){
										var strona=titles[s];
										if(href2==strona){
											var href3=href.replace(/^[^#]*/g,"");
											var a_toc=a[i];
											a_toc.setAttribute('href',encodeURI(href3));
											a_toc.setAttribute("title","");
										}
									}
								}
							}else{
								var re=/^\/wiki\//g;
								if(re.test(href)){
						  		var hrefv=href.replace(re,"");
						  		var hrefs=decodeURI(hrefv);
						  		hrefs=hrefs.replace(/[_\s]+/g," ");
									for(var s=0;s<titles.length;s++){
										var strona=titles[s];
						  			if(hrefs==strona){
						  				var hrefs2=hrefv.replace(/^[^\/]*\//g,"");
						  				var a_toc=a[i];
						  				a_toc.setAttribute('href','#'+hrefs2);
						  				a_toc.setAttribute("title","");
						  			}
						  		}
								}
							}
						}
		  		}
				}
	    }
		}
		var tab_toc=new Array("toc","toc_spis");
		for(var d=0;d<tab_toc.length;++d){
	  	var toc=document.getElementsByClassName(tab_toc[d]);
			if((toc!==null)&&(toc.length>0)){
				for(var q in elements){
					var num=new Array();
					var v=0;
					for(var e=0;e<tabs.length;++e){
						if(tabs[e]==title){
							v+=1;
							if(parseInt(q)+1==v){
								num.push(parseInt(e)+1);
								break;
							}
						}
					}
					var headline=elements[q].getElementsByClassName("mw-headline");
					if((headline!==null)&&(headline.length>0)){
						var ulozenie=0;
						var ostanie=0;
						var len=headline.length;
						var naglowek="";
						var liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=1;
						var h_number=1;
						for (var k=0;k<len;++k){
							var element2=headline[k];
							var nag=element2.innerHTML;
							var nag2=element2.getAttribute('id');
							var h=element2.parentNode.tagName;
							var h_numer=h.replace(/^[^\d]+/g,"");
							h_numer=parseInt(h_numer)
							if((ulozenie==0)||(ulozenie>=h_numer)){
								ulozenie=h_numer-1;
      				}else {
      					if(ostatnie+1<h_numer-ulozenie){
        						ulozenie=h_numer-ostatnie-1;
									}
      				}	
          		ostatnie=h_numer-ulozenie;
          		h_numer=h_numer-ulozenie;
          		if(k==0){
          			num.push(1);
          			var nag="<span class=\"tocnumber\">"+num.join('.')+"</span><span class=\"toctext\">"+nag+"</span>";
          			naglowek+="<ul><li><a href=\"#"+nag2+"\">"+nag+"</a>";
          		}else{
          			if(h_numer==liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci){
          				num[num.length-1]+=1;
          				var nag="<span class=\"tocnumber\">"+num.join('.')+"</span><span class=\"toctext\">"+nag+"</span>";
          				naglowek+="</li><li><a href=\"#"+nag2+"\">"+nag+"</a>";
        				}else{
        					if(h_numer>liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci){
        						num.push(1);
        						var nag="<span class=\"tocnumber\">"+num.join('.')+"</span><span class=\"toctext\">"+nag+"</span>";
          					naglowek+="<ul><li><a href=\"#"+nag2+"\">"+nag+"</a>";
          					liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=h_numer;
        					}else{
        						if(h_numer<liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci){
        							num.splice(num.length-liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci+h_numer,liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci-h_numer);
        							num[num.length-1]+=1;
        							var nag="<span class=\"tocnumber\">"+num.join('.')+"</span><span class=\"toctext\">"+nag+"</span>";
          						naglowek+=('</li></ul>'.repeat(liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci-h_numer))+"</li><li><a href=\"#"+nag2+"\">"+nag+"</a>";
          						liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=h_numer;
        						}
        					}
        				}
          		}
						}
						if(naglowek!=""){
	          	naglowek+=('</li></ul>'.repeat(liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci));
	          	for(var b=0;b<toc.length;++b){
	          		var a2=toc[b].getElementsByTagName('a');
	          		if((a2!=null)&&(a2.length>0)){
	          	  	for(var y=0;y<a2.length;++y){
	          	    	var parent=a2[y].parentNode;
	          	    	var href=a2[y].getAttribute('href');
	          	    	href=href.replace(/^#/g,"");
	          	    	var title2=title.replace(/^[^\/]+\//g,"");
	          	    	if(href==title2.replace(/[_ ]+/g,"_")+((q>0)?("_"+(parseInt(q)+1)):"")){
	          	    		var div=document.createElement('div');
	          	    		div.innerHTML=naglowek;
	          	    		var links=a2[y].getElementsByClassName('toctext');
	          	    		if((links!=null)&&(links.length>0)){
		          	    		var link=links[0].innerHTML;
		          	    		if(link==title2){
	  	        	    			parent.appendChild(div.getElementsByTagName('ul')[0]);
	    	      	    		}
	      	    	    	}
	        	  	    }
	          		  }
	          		}
	        		}
						}
					}
				}
			}
		}
		for(var d=0;d<tab_toc.length;++d){
			var toc_pos=document.getElementsByClassName(tab_toc[d]);
			if((toc_pos!==null)&&(toc_pos.length>0)){
				for(var w=0;w<toc_pos.length;++w){
					var li=toc_pos[w].getElementsByTagName('li');
					var poziom;
      		var section=1;
      		for(var z=0;z<li.length;++z){
      			var parent=li[z].parentNode.parentNode;
      			if(parent!==null){
      				var klasa=parent.getAttribute('class');
      				if(klasa!==null){
      					var poziom=klasa.match(/toclevel-\d+/g);
      					if(poziom!==null){
      						poziom=parseInt(poziom.toString().match(/\d+$/).toString())+1;
      					}else{
      						poziom=1;
      					}
      				}else{poziom=1;}
      			}else{poziom=1;}
      			var klasa=li[z].getAttribute('class');
      			if(klasa!==null){
      				var czy_section=klasa.match(/tocsection-\d+/);
      				if(czy_section!==null){
      					klasa=klasa.replace(/tocsection-\d+/g,"tocsection-"+section);
      					li[z].setAttribute('class',klasa);
      				}else{
      					li[z].classList.add("tocsection-"+section);
      				}
      				var czy_level=klasa.match(/toclevel-\d+/);
      				if(czy_level!==null){
      					klasa=li[z].getAttribute('class');
      					klasa=klasa.replace(/toclevel-\d+/g,"toclevel-"+poziom);
      					li[z].setAttribute('class',klasa);
      				}else{
      					li[z].classList.add("toclevel-"+poziom);
      				}
      			}else{
      				li[z].setAttribute('class',"toclevel-"+poziom+" tocsection-"+section)
      			}
      			section=section+1;
      		}
      	}
			}
		}

		var headline=document.getElementsByClassName('mw-headline');
		if((headline)&&(headline.length>0)){
			for(var i=0;i<headline.length;++i){
				var c=1;
				var el=headline[i];
				var id0=el.innerHTML;
				id0=id0.replace(/[_\s]+/g,"_");
				id0=id0.replace(/<[^<>]+>/g,"");
				for(var j=0;j<i;++j){
					var el1=headline[j];
					var id1=el1.innerHTML;
					id1=id1.replace(/[_\s]+/g,"_");
					id1=id1.replace(/<[^<>]+>/g,"");
					if(id0==id1){
						++c;
					}
				}
				if(c==1){
					el.setAttribute('id',id0);
				}else{
					el.setAttribute('id',id0+"_"+c);
				}
			}
		}
		var tab_toc=new Array("toc","toc_spis");
		for(d=0;d<tab_toc.length;++d){
			var toc_pos=document.getElementsByClassName(tab_toc[d]);
			if((toc_pos!==null)&&(toc_pos.length>0)){
				for(var w=0;w<toc_pos.length;++w){
					var toc=toc_pos[w];
					var a=toc.getElementsByTagName('a');
					if((a)&&(a.length>0)){
						for(var p=0;p<a.length;++p){
							var strona=a[p].getElementsByClassName('toctext')[0].innerHTML.replace(/[_\s]+/g,"_");
							strona=strona.replace(/<[^<>]+>/g,"");
							var c=1;
							for(var v=0;v<p;++v){
								var strona2;
								strona2=a[v].getElementsByClassName('toctext')[0].innerHTML.replace(/[_\s]+/g,"_");
								strona2=strona2.replace(/<[^<>]+>/g,"");
								if(strona==strona2){
								  ++c;	
								}
							}
						  strona=strona.replace(/<[^<>]+>/g,"");
							if(c==1){
								a[p].setAttribute('href',"#"+strona);
							}else{
								a[p].setAttribute('href',"#"+strona+"_"+c);
							}
						}
					}
				}
			}
		}
	}
	function StronaSubst(data){
		var wikikod=data.parse.text['*'];
		var elem=document.createElement('div');
		elem.innerHTML=wikikod;
		var klasa_mw_parser_out=elem.getElementsByClassName('mw-parser-output');
		var wikikod_wyodrepniony=(((klasa_mw_parser_out)&&(klasa_mw_parser_out.length==1))?(klasa_mw_parser_out[0].innerHTML):wikikod);
		var czy_wikikod=wikikod_wyodrepniony.match(/^\s*$/g);
		if(czy_wikikod){return;}
		var strona_subst="strona_subst";
		var tagclass=document.getElementsByClassName(strona_subst);
		if(tagclass==null){return null;}
		var liczba_elementow=tagclass.length;
		if(liczba_elementow==0){return null;}
		var titles=new Array();
		var tabstrona=new Array();
		var tabs=new Array();
		for (var i=0;i<liczba_elementow;++i){
			var element=tagclass[i];
			if(element.tagName!="DIV"){return null;}
			var strona=element.innerHTML;
			var re = /^[_ ]*$/g;
  		var dopasowanie = re.test(strona);
  		if(dopasowanie){return null;};
  		strona=strona.replace(/^[_ ]*/g,"");
  		strona=strona.replace(/[_ ]*$/g,"");
  		strona=strona.replace(/[_ ]+/g," ");
  		tabs[i]=strona;
  		var czy=false;
  		for(var d in titles){
    			if(titles[d]==strona){
    	  		czy=true;
    	  		break;
    			}
  		}
  		if(!czy){
    			titles[titles.length]=strona;
  		}
  		if(tabstrona[strona]==null){
    			tabstrona[strona]=new Array();
  		}
  		var tab=tabstrona[strona];
  		var tablen=tab.length;
  		tabstrona[strona][tablen]=element;
		}
		for ( var p in titles ) {
		var strona=titles[p];
		var api=new mw.Api;
		api.get({
			action: 'parse',
			format: 'json',
			prop: 'text',
			title: strona,
			text: '{{:'+strona+'}}',
			disabletoc: true,
			disablelimitreport: true,
			contentmodel: 'wikitext'
   }).done(function(data){
  		WikikodTitle(data,tabs,titles,tabstrona);
   });
	}
 }
 var strona = mw.config.get('wgPageName');
 var api=new mw.Api;
 api.get({
		action: 'parse',
		format: 'json',
		prop: 'text',
		title: strona,
		text: '{{#invoke:StronicowyParser|CzyStronaSubst}}',
		disabletoc: true,
		disablelimitreport: true,
		contentmodel: 'wikitext'
 }).done(function(data){
	  StronaSubst(data)
 });
}
$(WyswietlStronyKsiazki);

Ten program .js znajduje się na stronie: Wikipedysta:Persino/common.js. Jak wstawisz ten kod do strony MediaWiki:Common.js, to powinno wtedy zadziałać ładowanie modułów książki, za pomocą JavaScript, na stronie Wikipedysta:Persino/Wersja do druku. Persino (dyskusja) 09:09, 13 lis 2021 (CET)Odpowiedz

Gadżet StronaSubst - dodawanie do listy gadżetów

edytuj

Mamy sobie kod JavaScript Wikipedysta:Persino/Gadget-StronaSubst.js i opis gadżetu Wikipedysta:Persino/Gadget-StronaSubst, czy mógłbyś przenieść na strony w przestrzeni nazw MediaWiki, i wywołaniu gadżetu w takiej formie jak w Wikipedysta:Persino/Gadgets-definition przenieść na stronę MediaWiki:Gadgets-definition. Wtedy strona Wikipedysta:Persino/Wersja do druku powinna działać! Persino (dyskusja) 14:14, 27 lis 2021 (CET)Odpowiedz

@Wargo:Chodzi tutaj, że jak będzie link do artykułu w nagłówku, to, żeby nie pojawiało się pole [ artykuł | edytuj ] zamiast [ edytuj ] - aktualnie w MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js pole [ artykuł | edytuj ] pojawia się zawsze zamiast [ edytuj ], wtedy gdy ma zawartość strona_subst jest nie pusta, to algorytm jest zakańczany. A jak jest nazwa strony w zawartości div-a strona_subst, a nie link w nagłówku, to wtedy ma się prawo pojawić [ artykuł | edytuj ] zamiast [ edytuj ]. Czy mógłbyś wersję MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js zamienić na Wikipedysta:Persino/Gadget-StronaSubst.js w MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js. Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby! Persino (dyskusja) 10:13, 30 lis 2021 (CET)Odpowiedz


@Wargo: Jeszcze, czy mógłbyś zamienić tekst w MediaWiki:Gadget-StronaSubst z:

(bez sekcji "Spis treści" i "Licencja")

na

(bez sekcji "Spis treści", "Bibliografia" i "Licencja")

Persino (dyskusja) 19:18, 1 gru 2021 (CET)Odpowiedz

@Wargo:Chodzi tutaj, że algorytm zawiesza się na artykule Mechanika kwantowa/Mechanika kwantowa, to co poprawiłem już tak przestaje być, błąd znikł! Czy mógłbyś dokonać zamianę kodu? Proszę o pilną reakcję. Persino (dyskusja) 18:30, 3 gru 2021 (CET)Odpowiedz

@Wargo:Chodzi tutaj, że algorytm ma błędy JavaScript na stronie, przy danej książce: Szachy, czyli przy artykule: Szachy/Szachy - błąd tylko widać, gdy chcemy zbadać element, moja poprawka usuwa ten błąd! Czy mógłbyś dokonać zamianę kodu? Proszę o pilną reakcję. Persino (dyskusja) 15:50, 4 gru 2021 (CET)Odpowiedz

@Wargo:Chodzi tutaj, że algorytm nie wyświetla w TOC (wbudowany spis treści) podrozdziałów dla artykułu Matematyka dla liceum/Matematyka dla liceum, moja poprawka usuwa ten błąd. Skrypt porządkuje artykuły według nagłówków na stronie tego artykułu w TOC, a zestaw artykułów, w danek sekcji, wyświetla, również w TOC, je przydzielone do niej. Czy mógłbyś dokonać zamianę kodu? Proszę o pilną reakcję. Persino (dyskusja) 14:51, 7 gru 2021 (CET)Odpowiedz

Poważne poprawki w MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js na podstawie Wikipedysta:Persino/Gadget-StronaSubst.js oraz dodanie i zmiana pewnych gadżetów

edytuj

@Wargo: Następne poprawki dotyczące wpisu w MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js, co do zauważonych drobnych błędów, czyli mógłbyś dokonać zamiany kodu MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js na Wikipedysta:Persino/Gadget-StronaSubst.js w MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js.

Z góry dziękuję. Poza tym wszystko działa, od razu dziękuję! Persino (dyskusja) 19:32, 8 gru 2021 (CET)Odpowiedz


@Wargo: Jeszcze, czy mógłbyś zamienić tekst w MediaWiki:Gadget-StronaSubst z:

(bez sekcji "Spis treści", "Bibliografia" i "Licencja")

na

(bez sekcji: "Spis treści", "Bibliografia", "Zobacz też", "Inne", "Licencja" i tym podobne)

Dziękuję. Persino (dyskusja) 05:43, 9 gru 2021 (CET)Odpowiedz


@Wargo: Czy mógłbyś uzupełnić MediaWiki:Gadgets-definition, według Wikipedysta:Persino/Gadgets-definition - szczególnie trzeba naprawić odwołanie do gadżetu StronaSubst, i dodać gadżety: Wikipedysta:Persino/Gadget-gConfig.js (jego opis jest w Wikipedysta:Persino/Gadget-gConfig), przenosząc go do MediaWiki:Gadget-gConfig.js (jego opis do MediaWiki:Gadget-gConfig), a także drugi gadżet dotyczący szablonu {{Cytuj}} przenieś z Wikipedysta:Persino/Gadget-citation-access-info.js (jego opis to Wikipedysta:Persino/Gadget-citation-access-info) do MediaWiki:Gadget-citation-access-info.js (a jego opis do MediaWiki:Gadget-citation-access-info). Gadżet gConfig potrzebny mi jest do gadżetu Wikipedysta:Persino/Gadget-StronaSubst.js, którego zawartość należy przenieść do MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js, a gadżet Wikipedysta:Persino/Gadget-citation-access-info.js, potrzebny mi jest do szablonu {{Cytuj}} do dymku do pełnej wersji tego szablonu, który należy przenieść do MediaWiki:Gadget-citation-access-info.js.

Proszę o pilną reakcję! Persino (dyskusja) 15:04, 11 gru 2021 (CET)Odpowiedz


Również proszę o zastąpienie strony komunikatu MediaWiki:Gadget-map-toggler.js stroną Wikipedysta:Persino/Gadget-map-toggler.js. Z góry dziękuję! Persino (dyskusja) 18:38, 11 gru 2021 (CET)Odpowiedz

Zamiana wartości linkowej i szablonowej

edytuj

@Wargo:Czy mógłbyś zamienić na stronie: Wikipedysta:Rychozol/common.js, z wartości: [[GNU Free Documentation License|GFDL]], na: [[Wikibooks:GNU Free Documentation License|GFDL]], a także na tej samej stronie wartość: {{clear}}, na {{BrClear}}, ponieważ ze względu na zmianę nazw stron. Z góry dziękuję! Persino (dyskusja) 09:35, 13 gru 2021 (CET)Odpowiedz

== Dalsze zmiany na stronach gadżetów (pilne) == @Wargo:Czy mógłbyś zainstalować gadżet "Gadget-gConfig", tak jak na stronie Wikipedysta:Persino/Gadgets-definition (pierwsza linijka) w MediaWiki:Gadgets-definition, a co do tego, jego kod Wikipedysta:Persino/Gadget-gConfig.js zainstalować w miejscu MediaWiki:Gadget-gConfig.js (jego opis jest w Wikipedysta:Persino/Gadget-gConfig), przenosząc go do MediaWiki:Gadget-gConfig.js (jego opis do MediaWiki:Gadget-gConfig). A później zaaktualizuj gadżet MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js na Wikipedysta:Persino/Gadget-StronaSubst.js w MediaWiki:Gadget-StronaSubst.js, a także zainstalować w miejscu MediaWiki:Gadget-Funkcje.js gadżet Wikipedysta:Persino/Gadget-Funkcje.js, a również zaktualizować wpis dla gadżetu StronaSubst tak jak w Wikipedysta:Persino/Gadgets-definition. A później sprawdzić, czy wszystko działa. Persino (dyskusja) 13:19, 4 lut 2022 (CET)Odpowiedz

Przepełnienie scrollbarów, poszczególnych elementów strony, a ustawienia różnych klas, jeżeli takowe istnieją

edytuj

@Wargo:Czy mógłbyś uwzględnić na stronie MediaWiki:Common.js część mojej strony, która jest po sekwencji /**/, będąca na stronie Wikipedysta:Persino/common.js. Ten skrypt sprawdza, czy nastąpiło przepełnienie elementów strony dokumentu HTML Wikibooks, a jeżeli nastąpiło, to następuje ustawienie tam odpowiednich klas, a jeżeli ono znikło, to usunięcie tych klas. Ten skrypt jest mi potrzebny do szablonu {{StronaStart}} i jego pokrewnych oraz do mojego ustawienia skórki vector-2022, która jest w mojej przestrzeni użytkownika. Dziękuję za spełnienie mojej prośby. Persino (dyskusja) 19:23, 27 maj 2022 (CEST)Odpowiedz

Aktualizacja przepełnienia scrollbarów i implementacja sticky

edytuj

@Wargo: Czy mógłbyś uwzględnić na stronie MediaWiki:Common.js część mojej strony, która jest po sekwencji /**/, będąca na stronie Wikipedysta:Persino/common.js. W przypadku pierwszego algorytmu, dodałem tam klasy mw-overflow-x i mw-overflow-y, które ten algorytm rozpoznaje, i dla nich liczy, czy nastąpiło to właśnie przepełnienie. A wcześniej liczyło dla wszystkich znaczników na stronie, co spowalniało całą stronę. Tam, gdzie, ważne jest liczenie przepełnienie wstawiłem mw-overflow-x, czy mw-overflow-y, czyli algorytm ten tam powinien działać, co można sprawdzić na stronie głównej tego projektu (Wikibooks). Drugi algorytm jest rozszerzenie właściwości position:sticky, który on nie działa, gdy choćby jeden z rodziców jest z nie overflow:visible, ale z overflow, a ja zrobiłem, że jednak zaczeło działać, a ja tak to zrobiłem: position:sticky zastąpiłem position:absolute, w tym znaczników ustawiam mw-sticky-y (przesuw w pionie) lub mw-sticky-x (przesuw w poziomie), wtedy ten algorytm JavaScript działa tak, że pudełko przesuwa się od pewnej granicy do pewnej, ale nigdy nie wychodzi poza te granice, czyli działa podobnie jak position:sticky. Dziękuję za spełnienie mojej prośby. Persino (dyskusja) 12:41, 9 lip 2022 (CEST)Odpowiedz

Aktualizacja skryptów na MediaWiki:common.js z Wikipedysta:Persino/common.js

edytuj

@Wargo: Czy mógłbyś zaktualizować kod na stronie MediaWiki:common.js ze strony Wikipedysta:Persino/common.js pod znakiem /**/. Zdefiniowałem przestrzeń nazw Common definicją:

var Common=new Array();

Prawie wszystkie funkcje ze strony MediaWiki:common.js przeniosłem do tej przestrzeni na stronie Wikipedysta:Persino/common.js (tutaj wszystkie funkcje są w przestrzeni Common). Rozwinąłem funkcję Common.ScrollBarOverflow, Common.StickyXY i Common.OptimalXY. Napisałem od nowa funkcje: Common.RamkiTableIDiv i Common.ZdarzeniaDodatkoweFunkcyjneXY oraz funkcję do obsługi szablonu {{StronaStart}} i jego pokrewnych książkowych z definiowałem w postaci: Common.StronaStart.

Co oznaczają te funkcje:

 • Common.ScrollBarOverflow - do generowania pewnych klas, które służą do obsługi pudełka z paskami przewijania,
 • Common.StickyXY - aktualizacja funkcji position:sticky, tam gdzie go nie można go użyć, do używamy tej funkcji,
 • Common.OptimalXY - do obsługi boksów na stronach z użytymi szablonami stronicowymi książkowymi otwierającymi i zamykającymi,
 • Common.RamkiTableIDiv - dodaje dalsze funkcje przy przyciskach tabel i ramek, nawigacyjnych,
 • Common.ZdarzeniaDodatkoweFunkcyjneXY - dodaje zdarzenia do obsługi funkcji: Common.StickyXY i Common.OptimalXY,
 • Common.StronaStart - służy do obsługi spisu treści i boksów szablonu {{StronaStart}}.

Na stronach podręcznikowych boksy i spisy treści są responsywne według moich ustawień, a dla wszystkich użytkowników będą responsywne po zaktualizowaniu strony MediaWiki:common.js przy pomocy Wikipedysta:Persino/common.js.


Proszę o pilną reakcję i zrealizowanie mojej prośby. Z góry dziękuję. Persino (dyskusja) 15:55, 3 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

Czy coś jest do usunięcia z obecnego common.js? Tj. czy coś stamtąd mam tym zastąpić? Wargo (dyskusja) 20:55, 7 sie 2022 (CEST)Odpowiedz
@Wargo:Właśnie masz zastąpić nową wersją z pod /**/ z: Wikipedysta:Persino/common.js, zastępując całą zawartość strony w: MediaWiki:common.js. Persino (dyskusja) 21:04, 7 sie 2022 (CEST)Odpowiedz
@Wargo: Już możesz zastępować, wszystko gotowe! Persino (dyskusja) 21:39, 7 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

Ostatnia poprawka

edytuj

@Wargo:Czy mógłbyś linijkę kodu:

var top_ab=rect_rodzic[top]-margintop;
var bottom_ab=(wys-rect_rodzic[bottom])-marginbottom;

poprawić na:

var top_ab=rect_rodzic[top];
var bottom_ab=(wys-rect_rodzic[bottom]);

w funkcji: Common.StickyXY, w MediaWiki:common.js według Wikipedysta:Persino/common.js. Tj. to linijka: 481-482.

Z góry dziękuję za spełnienie mojej prośby. Persino (dyskusja) 09:51, 8 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

Miejmy nadzieję, że ostatnia poprawka na stronie MediaWiki:common.js

edytuj

@Wargo:Czy mógłbyś w kodzie w linii: 177 i 183, na stronie MediaWiki:common.js według Wikipedysta:Persino/common.js poprawić według schematu:

collapseTable( i );

zamienić na:

Common.collapseTable( i );

Poprawka jest ważna, bo tabele nawigacyjne, na stronie głównej i gdzieś indziej, nie chcą się kolapsować, a po tej operacji już będą się tak zachowywać!


W linii: 176 poprawić:

if ( $(NavigationBoxes[i]).hasClass( "collapsed" ) || ( tableIndex >= Common.autoCollapse && $(NavigationBoxes[i]).hasClass( "Common.autoCollapse" ) ) ) {

na kod:

if ( $(NavigationBoxes[i]).hasClass( "collapsed" ) || ( tableIndex >= Common.autoCollapse && $(NavigationBoxes[i]).hasClass( "autocollapse" ) ) ) {

Z góry dziękuję za spełnienie mojej prośby. Persino (dyskusja) 13:34, 8 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

Poprawka, by zdarzenia nie były w postaci podwójnej, tzn. ze strony: MediaWiki:common.js (strona MediaWiki), i Wikipedysta:Persino/common.js (strona użytkownika - Wikipedysta)

edytuj

@Wargo:Zrobiłem tak, by zdarzenia nie były w postaci podwójnej, tzn. ze strony MediaWiki: MediaWiki:common.js, i strony użytkownika: Wikipedysta:Persino/common.js, jeżeli takową stronę użytkownik posiada. Zrobiłem też tam parę drobnych innych edycji. Mówiąc najprostszej, zawartością z: Wikipedysta:Persino/common.js, z pod /**/ zastąp zawartość strony: MediaWiki:common.js. Z góry dziękuję za spełnienie mojej prośby. Persino (dyskusja) 07:13, 9 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

Poprawka strony MediaWiki:Gadget-delete-local.js, kilka linijek

edytuj

@Wargo: Czy mógłbyś zamienić zawartość strony MediaWiki:Gadget-delete-local.js na Wikipedysta:Persino/Gadget-delete-local.js. Z góry dziękuję za spełnienie mojej prośby. Persino (dyskusja) 07:13, 9 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

Przecieki pamięci w MediaWiki:common.js w połączeniu z Wikipedysta:Persino/common.js

edytuj

@Wargo: Czy mógłbyś stronę MediaWiki:common.js podmienić z zawartością strony Wikipedysta:Persino/common.js z pod linii /**/. Z góry dziękuję za spełnienie prośby. Persino (dyskusja) 17:37, 15 sie 2022 (CEST)Odpowiedz

@Wargo: Omówię tu jedną z głównych poprawek: Kiedyś funkcja Common.RamkiTableIDiv była uruchamiana za pomocą zwykłej funkcji bez umieszczenia go w bloku $, a teraz jest ona umieszczony właśnie w nim, więc Promise jest już w nim nie potrzebna, więc usunąłem z tej funkcji właśnie nią, więc funkcję Common.RamkiTableIDiv musiałem zmodyfikować.

Też menu górne w artykułach przeniosłem nad górną ramką artykułów, która jest uruchamiana jedynie za pomocą JavaScript'u, i teraz nie jest w tej ramce, i oczywiście musiałem zmienić algorytm Common.StronaStart.


Aby dokonać zmian w MediaWiki:common.js, to zawartość w nim trzeba tutaj zastąpić zawartością z: Wikipedysta:Persino/common.js, z pod linii /**/.


Z góry dziękuję za spełnienie mojej prośby. Persino (dyskusja) 07:26, 29 sie 2022 (CEST)Odpowiedz