Pobraliśmy paczkę z Joomla!. Co dalej?

Joomla! jest aplikacją sieciową. Wymaga zainstalowanego PHP (w wersji co najmniej 4.3.10, a najlepiej 5.2+), MySQL (w wersji minimum 3.23, a lepiej 4.1.x+, ale nie powyżej 5.9) oraz Apache (z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib; w wersji 1.3+) lub IIS (wersja co najmniej 6). Zalecana jest jednak instalacja na Apache. (szczegółowa informacja o wymaganiach znajduje się na tej stronie.)

Konfiguracja Apache została omówiona dokładniej tutaj; MySQL tutaj, natomiast PHP tutaj.

Na potrzeby podstaw poznawania Joomla! zaleca się używanie gotowych i skonfigurowanych serwerów, takich jak np WebServ, KRASNAL Serv, czy VertigoServ. Nie jest istotne, który serwer zainstalujesz.

Jakkolwiek, należy dowiedzieć się w którym miejscu znajduje się miejsce na stronę WWW. Zwykle jest to folder "httpd" znajdujący się w głównym katalogu serwera.

Paczkę, którą pobraliśmy, należy teraz rozpakować do głównego folderu ze stronami WWW, wcześniej usuwając całą jego zawartość. Jeżeli plik "index.php" nie znajduje się teraz w głównym katalogu serwera, należy całą zawartość folderu, w którym znajduje się plik "index.php" przenieść do głównego folderu z dokumentami sieci Web.

Należy teraz