Wytrzymałość materiałów/Skręcanie pręta prostego


Skręcanie prętów o przekroju kołowym edytuj

-okręgi przekroju doznają jedynie obrotu wokół osi pręta zachowując swą płaskość, a proste tworzące przechodzą w linie śrubowe -uwzględniając założenie małych odkształceń przyjmujemy że poszczególne włókna nie wydłużają się przy odkształceniu, oraz w przekrojach podłużnych i poprzecznych nie występują naprężenia normalne.

Skręcanie prętów o przekroju dowolnym edytuj