Wytrzymałość materiałów

Spis treści edytuj

< Okładka

Ścinanie pręta prostego
Ugięcie pręta prostego
Teoria stanu naprężenia
Teoria stanu odkształcenia
Układy liniowo sprężyste
Pręty krzywe
Wyboczenie pręta
Płyty kołowo-symetryczne
Zbiorniki kołowo-symetryczne