Podręcznik ten jest zbiorem tzw. tablic z różnych nauk oraz aneksów wspólnych dla kilku podręczników.

Tablice biologiczne edytuj

Tablice chemiczne edytuj

Tablice fizyczne edytuj

Inne edytuj