Deklaracja edytuj

double atof(const char * string)

Plik nagłówkowy edytuj

stdlib.h

Opis edytuj

Funkcja jako argument pobiera liczbę w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie double (format zmiennoprzecinkowy). Argument może poprzedzać dowolna liczba białych znaków (spacje, tabulatory itp.) oraz znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atof() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakiegokolwiek znaku, który nie jest cyfrą, kropką bądź znakiem e, bądź E.

Wartość zwracana edytuj

Przekształcona liczba, w przypadku gdy ciąg nie zawiera cyfr zwracana jest wartość 0.

Uwagi edytuj

Znak musi bezpośrednio poprzedzać liczbę, czyli możliwy jest zapis "-2.333", natomiast próba potraktowania funkcją atof ciągu "- 2.333" skutkuje zwracaną wartością 0.

Przykład edytuj

 /* Przyklad uzycia funkcji atof - obliczanie sinusa */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main ()
{
  double n, m;
  char szInput [] = "45.5";
  n = atof (szInput);
  m = sin (n*M_PI/180);
  printf ( "sinus z %lf stopni wynosi %lf\n" , n, m );
  return 0;
}
sinus z 45.500000 stopni wynosi 0.713250

Zobacz też edytuj

atoi, atol