Deklaracja edytuj

long atol(const char * s)

Plik nagłówkowy edytuj

stdlib.h

Opis edytuj

Funkcja pobiera ciąg znaków zawarty w "s" i zwraca standardowe wyjście wartość typu long.


Wartość zwracana edytuj

Przekształcona liczba, w przypadku gdy ciąg nie zawiera cyfr zwracana jest wartość 0.


Uwagi edytuj

Znak musi bezpośrednio poprzedzać liczbę, czyli możliwy jest zapis "-2", natomiast próba wywołania funkcją atol dla ciągu "- 2" skutkuje zwróceniem 0.


Zobacz też edytuj

atof, atoi