Deklaracja

edytuj
long atol(const char * s)

Plik nagłówkowy

edytuj
stdlib.h
Funkcja pobiera ciąg znaków zawarty w "s" i zwraca standardowe wyjście wartość typu long.


Wartość zwracana

edytuj
Przekształcona liczba, w przypadku gdy ciąg nie zawiera cyfr zwracana jest wartość 0.


Znak musi bezpośrednio poprzedzać liczbę, czyli możliwy jest zapis "-2", natomiast próba wywołania funkcją atol dla ciągu "- 2" skutkuje zwróceniem 0.


Zobacz też

edytuj
atof, atoi