Deklaracja edytuj

int atoi(const char * string)

Plik nagłówkowy edytuj

stdlib.h

Opis edytuj

Funkcja jako argument pobiera liczbę w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie int. Argument może poprzedzać dowolna liczba białych znaków (spacje, tabulatory itp.) oraz znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atoi() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakiegokolwiek znaku, który nie jest cyfrą.

Wartość zwracana edytuj

Jeśli operacja się powiodła zwracana jest przekonwertowana liczba jako int.

Uwagi edytuj

Znak musi bezpośrednio poprzedzać liczbę, czyli możliwy jest zapis "-2", natomiast próba potraktowania funkcją atoi ciągu "- 2" skutkuje zwracaną wartością 0.

Przykład edytuj

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  char * napis = "\n\t 2004u";
  int numer;
  numer = atoi(napis);
  printf("Liczba typu int: %d, oraz jako ciag znakow: %s\n", numer, napis);
  return 0;
}
Liczba typu int: 2004, oraz jako ciag znakow:
     2004u

Zobacz też edytuj

atof, atol