Deklaracja

edytuj
int atoi(const char * string)

Plik nagłówkowy

edytuj
stdlib.h
Funkcja jako argument pobiera liczbę w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie int. Argument może poprzedzać dowolna liczba białych znaków (spacje, tabulatory itp.) oraz znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atoi() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakiegokolwiek znaku, który nie jest cyfrą.

Wartość zwracana

edytuj
Jeśli operacja się powiodła zwracana jest przekonwertowana liczba jako int.
Znak musi bezpośrednio poprzedzać liczbę, czyli możliwy jest zapis "-2", natomiast próba potraktowania funkcją atoi ciągu "- 2" skutkuje zwracaną wartością 0.

Przykład

edytuj
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  char * napis = "\n\t 2004u";
  int numer;
  numer = atoi(napis);
  printf("Liczba typu int: %d, oraz jako ciag znakow: %s\n", numer, napis);
  return 0;
}
Liczba typu int: 2004, oraz jako ciag znakow:
     2004u

Zobacz też

edytuj
atof, atol