Deklaracja

edytuj
int fputs (const char *s, FILE *stream);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h
Funkcja fputs wpisuje łańcuch s do pliku wskazywanego przez zmienną stream. W przeciwieństwie do funkcji puts, nie dodaje znaku nowej linii.

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja fputs zwraca nieujemny wynik w przypadku powodzenia i EOF w przypadku wystąpienia błędu.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
 
int main()
{
    fputs("Hello world!\n", stdout);
    return 0;
}

Zobacz też

edytuj
gets, fgets, puts