Deklaracja

edytuj
char *gets(char *str);


Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h


Funkcja gets() czyta linię ze standardowego wejścia (usuwa ją stamtąd) i umieszcza ją w tablicy znakowej wskazywanej przez str. Ostatni znak linii (znak nowego wiersza - '\n') zastępuje zerem (znakiem '\0').

Wartość zwracana

edytuj
Wartością funkcji jest str w przypadku sukcesu lub NULL w przypadku błędu lub natrafienia na koniec pliku. Funkcja nie sprawdza, czy jest miejsce do zapisu w tablicy str.


Przykład użycia

edytuj

Jeśli pierwsza linia ma więcej niż 50 znaków nastąpi przepełnienie bufora. Z tego powodu funkcja ta jest niebezpieczna dla programu.

#include <stdio.h>

int main()
{
  const int max_n= 50;
  char napis[max_n+1], *n;

  n = gets(napis); 
  if(n != NULL)
    puts(napis);
  else
    puts("blad odczytu");  
  return 0;
}
Powyższy program drukuje pierwszą linię ze swego wejścia (o ile nie przekracza ona 50 znaków). Jeśli na jego wejściu podamy plik źródłowy, wydrukuje:
#include <stdio.h>

Zobacz też

edytuj
fgets, puts, getc
 1. stackoverflow question: implicit-declaration-of-gets