Deklaracja

edytuj
int puts(const char *s);


Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h


Funkcja wysyła na standardowe wyjście napis s, a następnie znak nowej linii.


Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca liczbę nieujemną w przypadku sukcesu. W przypadku błędu zwraca wartość EOF.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>

int main()
{
    puts ("Hello");
    puts ("W\n orld");
    return 0;
}

Powyższy program drukuje

Hello
W
 orld

Zobacz też

edytuj
fputs, gets