Deklaracja edytuj

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);


Plik nagłówkowy edytuj

stdio.h


Argumenty edytuj

ptr
wskaźnik na tablicę
size
rozmiar elementu tablicy
nitems
liczba elementów do odczytania
stream
plik, na którym wykonywana jest operacja


Opis edytuj

Funkcja fread kopiuje nitems elementów z podanego pliku do tablicy. Kopiowanie kończy się w przypadku wystąpienia błędu, końca pliku lub po skopiowaniu podanej liczby elementów. Wskaźnik pliku jest przesuwany, tak by wskazywał pierwszy nieodczytany element.

Wartość zwracana edytuj

Liczba faktycznie wczytanych elementów.


Zobacz też edytuj

fscanf (czytanie pojedynczych zmiennych)
fwrite (analogiczna operacja do pisania do pliku)
fopen (otwarcie pliku)
fclose (zamknięcie pliku)