Deklaracja

edytuj
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);


Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h


Argumenty

edytuj
ptr
wskaźnik na tablicę
size
rozmiar elementu tablicy
nitems
liczba elementów do odczytania
stream
plik, na którym wykonywana jest operacja


Funkcja fread kopiuje nitems elementów z podanego pliku do tablicy. Kopiowanie kończy się w przypadku wystąpienia błędu, końca pliku lub po skopiowaniu podanej liczby elementów. Wskaźnik pliku jest przesuwany, tak by wskazywał pierwszy nieodczytany element.

Wartość zwracana

edytuj
Liczba faktycznie wczytanych elementów.


Zobacz też

edytuj
fscanf (czytanie pojedynczych zmiennych)
fwrite (analogiczna operacja do pisania do pliku)
fopen (otwarcie pliku)
fclose (zamknięcie pliku)