Chiński/Podstawy/Lekcja 4

Lekcje: Pinyin - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Subpages: Spis treści - Tradycyjne - Ćwiczenia

Porównania przy pomocy [比]

edytuj
Porównania mogą być zrobione przy pomocy [比]. Przysłówki (jak 不,也,只,都)oraz wszelkie dodatkowe czasowniki są umieszczone przed w zdaniu. Określenie ilości różnicy między dwoma podmiotami jest umieszczane po przymiotniku.


A 比 B + Adj.1. 她比我忙。

Tā bǐ wǒ máng.
Ona jest bardziej zajęta ode mnie.


2. 东尼也比我忙很多。

Dōngní yě bǐ wǒ máng hěn duō.
Tony jest także o wiele bardziej zajęty niż ja.