Górnołużycki/Lekcja 2

Język górnołużycki
Flaga Serbołużyczan

Spis treści | Lekcje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rodzaj rzeczownikówEdytuj

W górnołużyckim, podobnie jak w polskim, rzeczowniki mogą mieć 3 rodzaje - męski, żeński i nijaki. Rzeczowniki męskie zazwyczaj zakończone są na spółgłoskę, np. kocor - kocur (kot samiec). Rzeczowniki rodzaju żeńskego zakończone są na -a, np. hłowa - głowa. Rzeczowniki rodzaju nijakiego kończą się na -o lub -e, np. awto - samochód, ranje - poranek.

Końcówki przymiotnikówEdytuj

Dołączanie końcówek rodzajowych do przymiotników górnołużyckich nie powinno sprawiać Polakowi większych problemów. Wystarczy przestrzegać następujących zasad:

  • Do rzecz. męskich dołącza się końcówkę -i (kiedy stoi po k, ch lub h) lub -y (w każdym innym wypadku);
  • do żeńskich - -a;
  • do nijakich - -e.

Weźmy na przykład:


ćežki kocor - ciężki kocur
wulka hłowa - wielka głowa
rjane ranje - piękny ranek

ĆwiczeniaEdytuj

Dołącz końcówki do następujących rzeczowników.

  1. pječen_ kołbaska
  2. star_ płuh
  3. blad_ mjezwočo


SłownictwoSłownik
awto

blady
ćežki
hłowa
kocor
kołbaska
mjezwočo
pječeny
płuh
ranje
rjany
stary

wulki
samochód

blady
ciężki
głowa
kocur
kiełbasa
twarz
pieczony
pług
poranek
piękny, ładny
stary

wielki