Język pruski dla początkujących

Witajcie! Kaīls!

Oto nowy podręcznik do nauki odtworzonego języka pruskiego. Język ten jest dziełem kilku wybitnych językoznawców, takich jak: Władimir Toporow czy Letas Palmaitis. Przez wiele lat analizowali oni źródła wymarłego bałtyckiego języka staropruskiego, zaadaptowali język do nowych czasów i do bałtyckiej ortografii. Zapraszamy do nauki!Spis treści: