Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Funkcja potęgowa i jej własności

Funkcja potęgowa edytuj

funkcja potęgowa
  DEFINICJA

Funkcja potęgowa jest to funkcja określona wzorem  .

 

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Dziedzina funkcji potęgowej:

 1. Jeśli  , to  
 2. Jeśli  , to  
 3. Jeśli  :
  • dla  , to  
  • dla  , to  


Bardziej formalne oznaczenie zbioru C (liczb całkowitych) to  , natomiast W (liczb wymiernych) to  

Wykres edytuj

wykres funkcji potęgowej, własności funkcji potęgowej

O wykładniku równym zero edytuj

 

W tym przypadku wykres jest dość prosty - wykresem funkcji jest prosta. Jedynym faktem do zaznaczenia jest to, że  . Dziedzina jest bez zera, ponieważ wartość wyrażenia   jest nieokreślona.

O wykładniku dodatnim parzystym edytuj

 

Wszystkie te wykresy przecinają się w trzech punktach o współrzędnych (0;0), (-1;1), a także (1;1).

Własności:

 1.  
 2.  
 3. Miejsce zerowe funkcji:  
 4. Wartości dodatnie:  
 5. Wartości ujemne:  , funkcja nie przyjmuje wartości ujemnych
 6. Ekstrema:
  Minimum: dla    
  Maksimum: nie przyjmuje wartości największej
 7. Monotoniczność:
  Rośnie dla  
  Maleje dla  
 8. Funkcja nie jest różnowartościowa
 9. Funkcja jest parzysta
 10. Funkcja nie jest nieparzysta


O wykładniku dodatnim nieparzystym edytuj

 

Łatwo zauważyć, że wykresy te przecinają się w trzech punktach o współrzędnych (0;0), (-1;-1), a także (1;1).

Własności:

 1.  
 2.  
 3. Miejsce zerowe funkcji:  
 4. Wartości dodatnie:  
 5. Wartości ujemne:  
 6. Ekstrema:
  Minimum: nie przyjmuje wartości najmniejszej
  Maksimum: nie przyjmuje wartości największej
 7. Monotoniczność:
  Rośnie dla  
 8. Funkcja jest różnowartościowa
 9. Funkcja nie jest parzysta
 10. Funkcja jest nieparzysta

O wykładniku ujemnym parzystym edytuj

 

Wszystkie te wykresy przecinają się w dwóch punktach o współrzędnych (-1;1), a także (1;1). Ponadto zachodzi:

 

Własności:

 1.  
 2.  
 3. Miejsce zerowe funkcji: brak
 4. Wartości dodatnie:  
 5. Wartości ujemne:  
 6. Ekstrema:
  Minimum: nie przyjmuje wartości najmniejszej
  Maksimum: nie przyjmuje wartości największej
 7. Monotoniczność:
  Rośnie dla  
  Maleje dla  
 8. Funkcja nie jest różnowartościowa
 9. Funkcja jest parzysta
 10. Funkcja nie jest nieparzysta
 11. Asymptoty:   i  

O wykładniku ujemnym nieparzystym edytuj

 

Wykresy te przecinają się w dwóch punktach o współrzędnych (-1;-1), a także (1;1). Można zauważyć, że zachodzi także:

 

Własności:

 1.  
 2.  
 3. Miejsce zerowe funkcji: brak
 4. Wartości dodatnie:  
 5. Wartości ujemne:  
 6. Ekstrema:
  Minimum: nie przyjmuje wartości najmniejszej
  Maksimum: nie przyjmuje wartości największej
 7. Monotoniczność:
  Maleje w przedziale   i przedziale  
 8. Funkcja jest różnowartościowa
 9. Funkcja nie jest parzysta
 10. Funkcja jest nieparzysta
 11. Asymptoty:   i