Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych

Rozwiązywanie równań wykładniczych edytuj

równania wykładnicze, rozwiązywanie równań wykładniczych
 

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Przykładami równań wykładniczych mogą być:  
 
 
 

Schemat rozwiązywania równań wygląda tak:

 1. Ustalamy dziedzinę.
 2. Sprowadzamy równanie, aby miało takie same podstawy lub sprowadzamy je do równania kwadratowego albo jeszcze do innego równania, tworząc przy tym odpowiednie założenia. Z równości podstaw wynika równość wykładników.
 3. Rozwiązujemy równanie.
 4. Sprawdzamy, czy rozwiązania przekształconych równań spełniają nasze założenie.
 5. Podajemy odpowiedź.


Przykład 1

Chcemy rozwiązać równanie  , możemy to zrobić w ten sposób:

 1. Ustalamy dziedzinę:
   
 2. Sprowadzamy do tej samej podstawy:
 3.  
 4. Z równości potęg wynika równość wykładników:
 5.  
 6. Zatem rozwiązaniem równania jest -2.
 7. Możemy sprawdzić rozwiązanie:
 8.  
   
  Zatem  

Przykład 2

Jeśli chcemy rozwiązać równanie  , możemy to zrobić w ten sposób:

 1. Ustalamy dziedzinę i przekształcamy równanie:
 2.  
 3.  
 4. Podstawiamy  
 5.    
 6.  
 7. Otrzymujemy:
 8.  
 9.  
 10. Ponieważ  :
 11.   lub  
 12.   lub  
 13.   lub  
 14. Liczby 3 i 4 są rozwiązaniami tego równania.

Rozwiązywanie nierówności wykładniczych edytuj

nierówności wykładnicze, rozwiązywanie nierówności wykładniczych

Przykładami nierówności wykładniczych są:

 
 
 

W celu rozwiązania nierówności wykładniczej należy:

 1. Ustalić dziedzinę
 2. Sprowadzić obie strony do tych samych podstaw albo przekształcić do innego równania, które potrafimy rozwiązać.
 3. Wykorzystujemy własności funkcji wykładniczej, przekształcając odpowiednio równanie:
  dla  
   
   
  analogicznie dla porównań „mniejszy bądź równy”, czy też „większy bądź równy”
  W skrócie: kiedy funkcja jest rosnąca znak nierówności pozostaje bez zmian.
  dla  
   
   
  analogicznie dla porównań „mniejszy bądź równy”, czy też „większy bądź równy”
  W skrócie: kiedy funkcja jest malejąca znak nierówności zamieniamy na przeciwny.
 4. Rozwiązujemy otrzymane równanie.
 5. Udzielamy odpowiedzi.

Popatrzmy jeszcze raz na punkt trzeci. Wynika z niego, że jeśli mamy równanie  , możemy je przekształcić na równanie  , ponieważ  . Natomiast  , ponieważ  .


Przykład 1

Chcemy rozwiązać nierówność  . W tym celu:

 1. Ustalamy dziedzinę:
   
 2. Sprowadzamy do tych samych podstaw:
   
   
 3. Ponieważ  , wykorzystujemy prawo  :
   
 4. Przenosimy wszystko na jedną stronę i sprowadzamy do wspólnego mianownika:
   
   
 5. Z własności  , wynika że:
   , krotność 2 i   o krotności 1.
   
 6. Czyli