Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Pojęcie wyrażenia wymiernego

Funkcje wymierneEdytuj

 
Definicja
DEFINICJA

Wyrażeniem wymiernym nazywamy wyrażenie algebraiczne zapisane w postaci   (ilorazu dwóch wielomianów), gdzie V nie jest wielomianem zerowym.

 
Definicja
DEFINICJA

Funkcją wymierną nazywamy funkcję postaci  , gdzie W(x) i V(x) są wielomianami oraz V(x) nie jest wielomianem zerowym.