Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Wykres funkcji wymiernej

Wykres funkcji wymiernejEdytuj

Wykres funkcji  

 


Jest to przykładowy wykres funkcji wymiernej. Taki wykres nazywamy - hiperbolą.

Własności

1. Dziedzina -  
2. Zbiór wartości -  
3. Miejsca zerowe - brak
4. Funkcja jest malejąca w przedziałach  

Proste zbliżające się do prostych poziomej (y=0) i do prostej pionowej (x=0) nazywamy asymptotami.