Matematyka dla liceum/Koordynacja/Informacje dla autorów

< Koordynacja

Niniejsza strona zbiera zalecenia dla autorów i standardy, w jakich pisany będzie podręcznik. Wszelkie uwagi i propozycje powinny być dyskutowane na stronie dyskusji.

Ogólne założeniaEdytuj

Tytuł podręcznika „Matematyka dla liceum” wskazuje, że materiał ma być na odpowiednim poziomie, nie ma być to poziom ani za wysoki, ani za niski. Tak więc, nie będziemy uczyć dodawać dwie liczby naturalne czy dokładne omówienie czym jest całka. Ponadto podręcznik ten ma przegotowywać ucznia na przyszłe studia, w tym celu będzie stosował znane, międzynarodowe oznaczenia (opisane dalej). Ponadto wyszczególniamy w drobny sposób materiał rozszerzony.

Na stronie www.cke.edu.pl można znaleźć informator maturalny, który informuje, czego się wymaga od ucznia liceum, o aktualnej podstawie programową z matematyki dla liceum można przeczytać także w serwisie Interklasa.

Pewne materiały dodatkowe, ponad licealne są dozwolone, ale w formie dodatków, ciekawostek. Do tego celu należy użyć szablonu Czy wiesz, że.... Oczywiście ciekawostki te muszą się mieścić w pewnych granicach.

Co prawda Wikipedia posiada wiele haseł związanych z matematyką, ale nie kopiujemy ich. Ponadto do Wikipedii, jak i do innych strony, dodajemy odsyłacze w odpowiednich sekcjach ("Linki zewnętrzne") i nie linkujemy przy jakiś szczególnych wyrazach.

OznaczeniaEdytuj

Jak wspomniano wyżej używamy międzynarodowych konwencji. Poniżej znajduje się odpowiednia lista.

ZbioryEdytuj

Przyjmujemy międzynarodowe oznaczenia zbioru liczb naturalnych, całkowitych itp. - tak, jak jest to pokazane w Liczby i ich zbiory/Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory. Na przykład, aby uzyskać symbol liczb całkowitych piszemy: <math> \mathbb{Z} </math> otrzymując  :

  •   – zbiór liczb naturalnych (włącznie z zerem)
  •   – liczby całkowite
  •   – liczby wymierne
  •   – liczby rzeczywiste
  • ponieważ zbiór liczb niewymiernych nie posiada ogólnie przyjętego oznaczenia, będziemy go po prostu przedstawiać jako różnicę zbioru liczb rzeczywistych i wymiernych:  .

KwantyfikatoryEdytuj

Używamy międzynarodowych oznaczeń kwantyfikatorów

  •   – kwantyfikator ogólny (dla każdego x)
  •   – kwantyfikator szczegółowy (istnieje x)

Funkcje trygonometryczneEdytuj

Funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans i cosecans oznaczamy symbolami: sin, cos, tg, ctg, sec, csc.

Edycja wzorów matematycznychEdytuj

Nie nadsyłamy grafik z równaniami i wzorami. Wszystkie wzory powinny być wpisywane z użyciem składni TeX-a. Warto przeczytać pomoc na Wikipedii. Opis oraz wiele przykładów wykorzystania składni TeXa znajdziesz tutaj. Proste wzory, symbole matematyczne można zapisać za pomocą HTML używając szablonu {{math}}. Przykłady:

<math> (a \or b) \iff (p \and q) </math>

Zobaczymy:

 
<math>\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1</math>
 
{{math|p ∨ q}}
p ∨ q
{{math|1=r = p + q}}
r = p + q, musieliśmy użyć 1=, aby wiki nie potraktowało, że argumentem jest 1.
{{math|p}}
p

Wykresy i diagramyEdytuj

Wiele wykresów można znaleźć przeszukując Wikimedia Commons, na przykład commons:Category:Functions. Jeśli na Commons nie ma odpowiednich grafik, można też np. poszukać ich na Wikipedii.

Nie ma specjalnych przeszkód jeśli chodzi o przesyłanie wykresów na Wikibooks. Można je wygenerować z użyciem dowolnego programu, czy będzie to Gnuplot, Microsoft Excel czy MATLAB. Grafiki nie powinny jednak pokazywać części interfejsu komercyjnych zamkniętych programów (takich zrzutów ekranu nie można swobodnie wykorzystywać). Nie można przesyłać skanów z książek. Należy pamiętać o odpowiednim opisaniu grafiki.

SzablonyEdytuj

Lista zadańEdytuj

Do każdego rozdziału, jeśli czegoś brakuje lub coś trzeba dopowiedzieć, najlepiej wykorzystać szablon TODO, zamiast tylko skończyć na kompletności. Szablon TODO możemy wykorzystać np. w ten sposób:

 {{TODO|
 * Wykres i własności funkcji liniowej
 * Nierówność liniową z dwiema niewiadomymi
 * Funkcja kwadratowa
 }} 

A otrzymamy:

Tworzenie definicjiEdytuj

Do pisania definicji wykorzystujemy specjalny szablon Mat:Def. Przykład użycia:

 {{Mat:Def|
 '''Liczbę dodatnią''' nazywamy taką liczbę, która jest  większa od 0.
 }} 

A otrzymamy:

 
Definicja
DEFINICJA

Liczbę dodatnią nazywamy taką liczbę, która jest większa od 0.

TwierdzenieEdytuj

Do pisania twierdzeń wykorzystujemy szablon Mat:Tw. Działa podobnie jak szablon Mat:Def:

 {{Mat:Tw|
 Jeśli liczba jest '''większa od 0''', to jest '''liczbą dodatnią'''.
 }} 

A otrzymamy:

 
Twierdzenie
TWIERDZENIE

Jeśli liczba jest większa od 0, to jest liczbą dodatnią.

CiekawostkiEdytuj

Do pisania ciekawostek wykorzystujemy szablon Mat:Ciek. Przykład

 {{Mat:Ciek|
 Jeśli liczba jest '''większa od 0''', to nie jest '''liczbą ujemną'''.
 }} 

Otrzymamy:

 
Ciekawostka
Czy wiesz, że...

Jeśli liczba jest większa od 0, to nie jest liczbą ujemną.

Poziom rozszerzonyEdytuj

Do oznaczenia, że dana część dotyczy materiału rozszerzonego wykorzystujemy szablon MDL:Rozszerzony (MDL - skrót od matematyka dla liceum) np.

{{MDL:Rozszerzony}}
 

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowe informacjeEdytuj

Przykłady zastosowania oraz dodatkowe informacje możesz zaczerpnąć na stronie: http://matma-help.pl