Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Podsumowanie


Podsumowanie

edytuj

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem, powinieneś umieć:

 1. na poziomie podstawowym:
  • prawa rachunku zdań
  • czym jest zbiór, a także wyznaczać jego sumę, iloczyn i różnicę
  • czym jest zbiór liczb rzeczywistych, a także znać jego podzbiory
  • prawa dotyczące działań arytmetycznych
  • czym jest potęga o wykładniku wymiernym, a także znać prawa działań na potęgach
  • czym jest oś liczbowa
  • czym jest przedział, zaznaczać go na osi i wyznaczać sumę, iloczyn i różnicę przedziałów
  • definicję wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną
  • przybliżać i zaokrąglać liczby, a także wiedzieć czym jest błąd przybliżenia
  • czym jest procent, a także jak wykonuje się obliczenia procentowe
 2. a na poziomie rozszerzonym:
  • wyznaczać dopełnienie zbioru i przedziałów
  • stosować prawa logiczne w dowodzeniu twierdzeń
  • rozwiązywać równania i nierówności z wartością bezwzględną