Matematyka dla liceum/Wielomiany/Dodawanie i odejmowanie wielomianów


Wielomiany możemy dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić.

Dodawanie wielomianów edytuj

Aby dodać wielomian musimy dodać wyrazy podobne oraz uporządkować je.

 
 

 

Dodawanie wielomianów jest przemienne oraz łączne:

  - przemienność

  - łączność

Odejmowanie wielomianów edytuj

Odejmowanie wielomianów jest podobne do dodawania. Od współczynników pierwszego wielomianu musimy odjąć współczynniki drugiego:

 
 

 

Odejmowanie wielomianów podobnie jak zwykłe odejmowanie nie jest przemienne ani łączne:

 

 

Ćwiczenia edytuj

1) Dodaj wielomiany

  •   oraz  
  •   oraz  

2) Odejmij wielomiany

  •   oraz  
  •   oraz  

3)   Podaj wzór wielomianu Q(x) jeśli:

  •  
  •