Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Spis treści

Moduł danych dla {{dopracować}}.

data

Baza wspólnych tekstów, które powtarzają się prawie we wszystkich przypadkach.

Zmienne

 • articleTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla artykułów, nawet dla dzieci, w przestrzeni nazw (główna) lub Wikijunior,
 • manualTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla podręczników, nawet dla dzieci, w przestrzeni nazw (główna) lub Wikijunior,
 • categoryTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla przestrzeni nazw Szablon,
 • sectionTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla sekcji,
 • userTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla użytkowników w przestrzeni nazw Wikipedysta,
 • pomocTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla pomocy w przestrzeni nazw Pomoc,
 • projektTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla użytkowników w przestrzeni nazw Wikibooks,
 • documentationtemplateTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu szablonów w przestrzeni nazw Szablon,
 • documentationmoduleTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu modułów w przestrzeni nazw Moduł,
 • documentationdrafttemplateTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu brudnopisu szablonów w nibyprzestrzeni Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon,
 • documentationdraftmoduleTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu brudnopisu modułów w nibyprzestrzeni Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł,
 • documentationdraftprojectTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu brudnopisu projektu w nibyprzestrzeni Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks,
 • otherTemplates - zmienne stałych mikroszablonów, gdy zmienna nazwij jednostką jest niepusta.

default

Domyślna obsługa wszystkich nietrywialnych przypadków. Struktura rekordu podobna do typowych przypadków opisanych poniżej.

reasons

Baza typowych przypadków, które można podawać w skróconej formie opisu w wywołaniu szablonu.

Każdy rekord definiujący typowy przypadek zawiera:

icon
unikalny identyfikator ikony i typowego przypadku
message
prosta treść komunikatu, która jest używana zawsze gdy w szablonie podane są co najmniej typowe powody
aliases
skrócone formy dla typowych przypadków użycia
cat
link do kategorii, w której powinien znaleźć się artykuł zawierający dany przypadek wymagający dopracowania
catDate
opcjonalny tekst formatujący link do kategorii z datą, obecnie wykorzystywany tylko przez źródła

Dodatkowo jest możliwe zdefiniowanie obsługi, gdy podany jest tylko jeden typowy przypadek:

simple
pełna treść przypadku modyfikowana mikroszablonami
talk
treść dla mikroszablonu {{talk}}, który będzie aktywowany jeśli istnieje strona dyskusji w artykule
["?"]
definicja mikroszablonu {{?}}

Mikroszablony

Obecnie dostępny zestaw mikroszablonów obejmuje:

 • {{M}} - treść „Ten artykuł", „Ten podręcznik, „Ta kategoria”, „Ta sekcja” lub „Ta strona" (mianownik z wielkiej litery)
 • {{B}} - treść „Ten artykuł", „Ten podręcznik, „Tą kategorię”, „Tą sekcję” lub „Ta stroną" (biernik z wielkiej litery)
 • {{d}} - treść „tego artykuł", „tego podręcznika, „Tej kategorii”, „Tej sekcji” lub „Tej strony" (dopełniacz z małej litery)
 • {{w}} - treść „w artykule", „w podręczniku, „w kategorii”, „w sekcji” lub „na stronie" (miejscownik z małej litery)
 • {{MS}} - treść „W tym artykule", „W tym podręczniku, „W tej kategorii”, „W tej sekcji” lub „Na tej stronie" (miejscownik z wielkiej litery)
 • {{ms}} - treść „w tym artykule", „w tym podręczniku, „w tej kategorii”, „w tej sekcji” lub „na tej stronie" (miejscownik z małej litery)
 • {{n}} - treść „nim", „nim", „niej", „niej" lub „niej" (zaimek rzeczowny)
 • {{MD}} - treść „Artykuł", „Podręcznik, „Kategoria”, „Sekcja” lub „Strona" (mianownik z wielkiej litery)
 • {{BD}} - treść „Artykuł", „Podręcznik, „Kategorię”, „Sekcję” lub „Stronę" (biernik z wielkiej litery)
 • {{dm}} - treść „artykuł", „podręcznik, „kategorii”, „sekcji” lub „strony" (dopełniacz z małej litery)
 • {{bm}} - treść „artykuł", „podręcznik, „kategorię”, „sekcję” lub „stronę" (biernik z małej litery)
 • {{od}} - treść „od {{{data}}} ” lub pusty jeśli data nie jest dostępna
 • {{?}} - scalone niestandardowe komentarze
 • {{talk}} - dodatkowy tekst jeśli istnieje strona dyskusji i jest podana jego definicja (zmienna talk)
 • {{talkpagename}} - nazwa strony dyskusji artykułu
 • {{talksection}} - nazwa sekcji w dyskusji ({{{sekcja dyskusji}}})
 • {{pageurl}} - pełny URL do strony z artykułem

Uwaga:

 • Brak definicji ["?"] dla szablonu {{?}} oznacza, że proste wywołanie będzie akceptowane pod warunkiem, że w szablonie {{dopracować}} nie będzie żadnych niestandardowych komentarzy
 • Definicja ["?"] jest tabelą zawierającą następujące zmienne tekstowe (domyślnie puste):
  • prefix - tekst dodawany przed połączonymi komentarzami
  • separator - tekst umieszczany między komentarzami
  • suffix - tekst dodawany po połączonych komentarzach
  • default - zastępczy tekst jeśli w szablonie nie podano żadnych dodatkowych komentarzy
return {
	data = {
		sectionParamIndex = 1,
		sectionParamValue = "sekcja",
		defaultDateIndex = "data",
		articleHeaderName = "'''Ten artykuł należy dopracować'''<b>&#058;</b><br /><i>%s.</i>",
		sectionHeaderName = "'''Tę sekcję należy dopracować'''<b>&#058;</b><br /><i>%s.</i>",
		talkPageSectionParamIndex = "sekcja dyskusji",
		talkPage = "<br /><span style=\"color: DimGray; font-size:80%\">Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w [[{{talkpagename}}|dyskusji {{d}}]].</span>",
		talkSection = "<br /><span style=\"color: DimGray; font-size:80%\">Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, znajdują się w sekcji [[{{talkpagename}}#{{talksection}}|{{talksection}}]] dyskusji {{d}}.</span>",
		articleInstruction = "<br /><span style=\"color: DimGray; font-size:80%\"> Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{[[Szablon:Dopracować|Dopracować]]}} z {{d}}.</span>",
    articleErrorInstruction = "<span style=\"color: DimGray; font-size:80%\"> Należy poprawić lub usunąć, co będzie stosowne, wywołanie szablonu {{[[Szablon:Dopracować|Dopracować]]}} z tej strony.</span>",
		templateInstruction = "<br /><small>'''Uwaga:''' Aby ułatwić pracę, stosuj standardowe parametry z datą: %s</small>",
		articleErrorAdmission="'''Szablon {{[[Szablon:Dopracować|Dopracować]]}} wstawiono na tą stronę z następującymi błędami:'''",
		dateFormat = "Y-m",
		defaultuser=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="User"},
		defaulthelp=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="Help"},
		defaultwikibooks=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="Wikibooks"},
		defaulttemplate=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="Template"},
		defaultmodule=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="Module"},
		defaultcategory=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="Category"},
		defaultmainspace=require("Module:Nazwy").Np{nazwa=""},
		defaultwikijunior=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="Wikijunior"},
		defaultdoc="opis",
		dateExample = "<code>%s=%s</code>",
		messageWithDatePrefix = "od %s %s",
		dateInfix = "od %s ",
		-- custom simple formatting data
		templatePattern = "{{[%a%s%?]+}}",     -- search pattern for internal build-in templates
		dateTemplate = "{{od}}",         -- replaced by dateInfix result
		infoTemplate = "{{?}}",         -- replaced by custom comments
		talkTemplate = "{{talk}}",        -- replaced by 'talk' message
		talkNameTemplate = "{{talkpagename}}",  -- replaced by article talk page name
		talkSectionTemplate = "{{talksection}}", -- replaced by argument addressed by talkPageSectionParamIndex
		pageUrlTemplate = "{{pageurl}}",     -- replaced by full url to the article page
	},
	articleTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ten artykuł",
		["{{B}}"] = "Ten artykuł",
		["{{d}}"] = "tego artykułu",
		["{{w}}"] = "w artykule",
		["{{MS}}"]= "W tym artykule",
		["{{ms}}"] = "w tym artykule",
		["{{n}}"] = "nim",
		["{{MD}}"] = "Artykuł",
		["{{BD}}"] = "Artykuł",
		["{{dm}}"] = "artykułu",
		["{{bm}}"] = "artykuł",
	},
  manualTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ten podręcznik",
		["{{B}}"] = "Ten podręcznik",
		["{{d}}"] = "tego podręcznika",
		["{{w}}"] = "w podręczniku",
		["{{MS}}"] = "W tym podręczniku",
		["{{ms}}"] = "w tym podręczniku",
		["{{n}}"] = "nim",
	  ["{{MD}}"] = "Podręcznik",		
	  ["{{BD}}"] = "Podręcznik",
		["{{dm}}"] = "podręcznika",
		["{{bm}}"] = "podręcznik",
	},
  categoryTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta strona kategorii",
		["{{B}}"] = "Tą stronę kategorii",
		["{{d}}"] = "tej strony kategorii",
		["{{w}}"] = "w stronie kategorii",
		["{{MS}}"]= "W tej stronie kategorii",
		["{{ms}}"] ="w tej stronie kategorii",
		["{{n}}"] = "nim",
	  ["{{MD}}"] = "Strona kategorii",		
	  ["{{BD}}"] = "Stronę kategorii",
		["{{dm}}"] = "strony kategorii",
		["{{bm}}"] = "stronę kategorii",
	},
	-- build-in templates for section mode
	sectionTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta sekcja",
		["{{B}}"] = "Tę sekcję",
		["{{d}}"] = "tej sekcji",
		["{{w}}"] = "w sekcji",
		["{{MS}}"] = "W tej sekcji",
		["{{ms}}"] = "w tej sekcji",
		["{{n}}"] = "niej",
		["{{MD}}"] = "Sekcja",
		["{{BD}}"] = "Sekcję",
		["{{dm}}"] = "sekcji",
		["{{bm}}"] = "sekcję",
	},

	-- build-in templates for pages from other namespaces
	userTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta jednostka użytkownika",
		["{{B}}"] = "Tę jednostkę użytkownika",
		["{{d}}"] = "tej jednostki użytkownika",
		["{{w}}"] = "w jednostce użytkownika",
		["{{MS}}"]= "W tej jednostce użytkownika",
		["{{ms}}"] = "w tej jednostce użytkownika",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Jednostka użytkownika",
	  ["{{BD}}"] = "Jednostkę użytkownika",
		["{{dm}}"] = "jednostki użytkownika",
		["{{bm}}"] = "jednostkę użytkownika",
	},
  pomocTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta strona pomocy",
		["{{B}}"] = "Tę stronę pomocy",
		["{{d}}"] = "tej strony pomocy",
		["{{w}}"] = "na stronie pomocy",
		["{{MS}}"]= "Na tej stronie pomocy",
		["{{ms}}"] = "na tej stronie pomocy",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Strona pomocy",
	  ["{{BD}}"] = "Stronę pomocy",
		["{{dm}}"] = "strony pomocy",
		["{{bm}}"] = "stronę pomocy",
	},
  projektTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta strona projektu",
		["{{B}}"] = "Tę stronę projektu",
		["{{d}}"] = "tej strony projektu",
		["{{w}}"] = "na stronie projektu",
		["{{MS}}"]= "Na tej stronie projektu",
		["{{ms}}"] = "na tej stronie projektu",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Strona projektu",
	  ["{{BD}}"] = "Stronę stronę projektu",
		["{{dm}}"] = "strony projektu",
		["{{bm}}"] = "stronę projektu",
	},
  documentationtemplateTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta dokumentacja szablonu",
		["{{B}}"] = "Tę dokumentację szablonu",
		["{{d}}"] = "tej dokumentacji szablonu",
		["{{w}}"] = "w dokumentacji szablonu",
		["{{MS}}"]= "W tej dokumentacji szablonu",
		["{{ms}}"] = "w tej dokumentacji szablonu",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Dokumentacja szablonu",
	  ["{{BD}}"] = "Dokumentację szablonu",
		["{{dm}}"] = "dokumentacji szablonu",
		["{{bm}}"] = "dokumentację szablonu",
	},
  documentationmoduleTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta dokumentacja modułu",
		["{{B}}"] = "Tę dokumentację modułu",
		["{{d}}"] = "tej dokumentacji modułu",
		["{{w}}"] = "w dokumentacji modułu",
		["{{MS}}"]= "W tej dokumentacji modułu",
		["{{ms}}"] = "w tej dokumentacji modułu",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Dokumentacja modułu",
	  ["{{BD}}"] = "Dokumentację modułu",
		["{{dm}}"] = "dokumentacji modułu",
		["{{bm}}"] = "dokumentację modułu",
	},
  documentationdrafttemplateTemplates = {
  	  ["{{M}}"] = "Ta dokumentacja strony brudnopisu szablonu",
		["{{B}}"] = "Tę dokumentację strony brudnopisu szablonu",
		["{{d}}"] = "tej dokumentacji strony brudnopisu szablonu",
		["{{w}}"] = "w dokumentacji strony brudnopisu szablonu",
		["{{MS}}"]= "W tej dokumentacji strony brudnopisu szablonu",
		["{{ms}}"] = "w tej dokumentacji strony brudnopisu szablonu",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Dokumentacja strony brudnopisu szablonu",
	  ["{{BD}}"] = "Dokumentację strony brudnopisu szablonu",
		["{{dm}}"] = "dokumentacji strony brudnopisu szablonu",
		["{{bm}}"] = "dokumentację strony brudnopisu szablonu",
  },
  documentationdraftmoduleTemplates = {
  	  ["{{M}}"] = "Ta dokumentacja strony brudnopisu modułu",
		["{{B}}"] = "Tę dokumentację strony brudnopisu modułu",
		["{{d}}"] = "tej dokumentacji strony brudnopisu modułu",
		["{{w}}"] = "w dokumentacji strony brudnopisu modułu",
		["{{MS}}"]= "W tej dokumentacji strony brudnopisu modułu",
		["{{ms}}"] = "w tej dokumentacji strony brudnopisu modułu",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Dokumentacja strony brudnopisu modułu",
	  ["{{BD}}"] = "Dokumentację strony brudnopisu modułu",
		["{{dm}}"] = "dokumentacji strony brudnopisu modułu",
		["{{bm}}"] = "dokumentację strony brudnopisu modułu",
  },
  documentationdraftprojectTemplates = {
  	  ["{{M}}"] = "Ta jednostka brudnopisu projektu",
		["{{B}}"] = "Tę jednostkę brudnopisu projektu",
		["{{d}}"] = "tej jednostki brudnopisu projektu",
		["{{w}}"] = "w jednostce brudopisu projektu",
		["{{MS}}"]= "W tej jednostce brudnopisu projektu",
		["{{ms}}"] = "w tej jednostce brudnopisu projektu",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Jednostka brudnopisu projektu",
	  ["{{BD}}"] = "Jednostkę brudnopisu projektu",
		["{{dm}}"] = "jednostki brudnopisu projektu",
		["{{bm}}"] = "jednostkę brudnopisu projektu",
  },
  	otherTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta jednostka",
		["{{B}}"] = "Tę jednostkę",
		["{{d}}"] = "tej jednostki",
		["{{w}}"] = "w jednostce",
		["{{MS}}"]= "W tej jednostce",
		["{{ms}}"] = "w tej jednostce",
		["{{n}}"] = "niej",
	  ["{{MD}}"] = "Jednostka",
	  ["{{BD}}"] = "Jednostkę",
		["{{dm}}"] = "jednostki",
		["{{bm}}"] = "jednostkę",
	},
	compact = {
		{
			pattern = "^'''(.-):''' *< *[Bb][Rr] */?>(.-)$",
			replace = '<b>%1<span class="hide-when-compact">:</span></b><div class="hide-when-compact">%2</div>',
		},
		{
			pattern = "^'''(.-)''' *< *[Bb][Rr] */?>(.-)$",
			replace = '<b>%1</b><div class="hide-when-compact">%2</div>',
		},
	},

	default = {
		icon = "dopracować",
		message = "'''{{B}} należy dopracować:''' <br /><i>{{?}}.</i>",
		cat = "{{unit type}} wymagające dopracowania",
		simple = "'''{{B}} {{od}}należy dopracować:'''<br /><i>{{?}}.</i>",
		["?"] = { prefix = "", separator = ",<br /> ", suffix = "", default = "<span style=\"color:#AA0000\">'''nie wyszczególniono niedoskonałości występujących {{w}}'''</span>", },
	},
  dostepne_parametry = {"sekcja dyskusji", "nazwa przestrzeni nazw", "nazwa jednostki", "parametry pudełka", "dwuparametrowa", "bez błędu", "typ jednostki", "nazwij jednostką", "strona główna dla dzieci", "strona główna projektu", "bez kategorii", "data"},
	reasons = {
		{
			icon = "styl",
			message = "→ [[w:Pomoc:Styl – poradnik dla autorów#Styl podręcznikowy i beletrystyczny a styl encyklopedyczny|poprawić styl – powinien być podręcznikowy]]",
			aliases = { "styl", "niepodręcznikowy styl", "styl na podręcznikowy", "Styl", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}} wymagające poprawy stylu",
		},
		{
			icon = "uzupełnić",
			message = "→ [[w:Pomoc:Jak napisać dobrą definicję|napisać/poprawić definicję]]",
			aliases = { "definicja", "brak definicji", "brak wstępu", "Definicja", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}} wymagające podania definicji",
		},
		{
			icon = "uzupełnić",
			message = "→ [[w:Pomoc:Jak napisać doskonały artykuł#Akapit wprowadzający – definicja i streszczenie|rozbudować/poprawić wprowadzenie (lead)]]",
			aliases = { "lead", "wstęp", "wprowadzenie" },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}} wymagające poprawy leadu",
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|zweryfikować treść]] i [[w:Pomoc:Przypisy|dodać przypisy]]",
			aliases = { "źródła", "wer", "brak źródeł", "WER", "Źródła", "dodać źródła", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			cat = "{{unit type}} wymagające uzupełnienia źródeł",
			catDate = "{{unit type}} wymagające uzupełnienia źródeł od %s",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|zweryfikowania]] podanych informacji{{?}}.'''<br />Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie [[w:Pomoc:Przypisy|przypisów bibliograficznych]].<br /><small>Część lub nawet wszystkie informacje {{w}} mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.</small>",
			["?"] = { prefix = ":''' ''", separator = "'', ''", suffix = "'''''", },
		},
	  {
			icon = "medwer",
			message = "→ dodać [[w:Wikipedia:Wiarygodne_źródła_(artykuły_o_tematyce_medycznej)|wiarygodne źródła medyczne]] w postaci [[w:Pomoc:Przypisy|przypisów]] (informacje medyczne muszą być poparte [[w:Evidence-based medicine|dowodami naukowymi]])",
			aliases = { "źródła medyczne", "medwer", "medref" },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			cat = "{{unit type}} medyczne wymagające dodania wiarygodnych źródeł",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga dodania [[w:Wikipedia:Wiarygodne źródła (artykuły o tematyce_medycznej)|wiarygodnych źródeł medycznych]] dla zapewnienia [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|weryfikowalności]]{{?}}.'''<br />Możliwe, że zbyt mocno polega na [[w:Źródło_pierwotne|źródłach pierwotnych]]. Podane poniżej informacje, mające charakter medyczny, mogą być częściowo lub w całości niepoparte [[w:Evidence-based medicine|dowodami naukowymi]]. Jako pozbawione odpowiednich źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.<br /><small>Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie [[w:Pomoc:Przypisy|przypisów]] bibliograficznych.</small>",
			["?"] = { prefix = ": ", separator = ", ", suffix = "", },
		},
		{
			icon = "przypisy",
			message = "→ Poprawić przypisy. Wyrażenia „tamże”, „ibidem” lub wstawione „na sztywno” numery przypisów są nieodpowiednie, ponieważ kolejność przypisów {{w}} zmienia się w czasie",
			aliases = { "tamże", "Tamże", "ibidem", "Ibidem", "Ibid", "ibid" },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			cat = "{{unit type}} wymagające poprawienia przypisów",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga poprawienia przypisów. Wyrażenia „tamże”, „ibidem”, „ibid” lub wstawione „na sztywno” numery przypisów są nieodpowiednie, ponieważ kolejność przypisów {{w}} zmienia się w czasie{{?}}.'''<br />Sprawdź [http://wikipedia.ramselehof.de/wikiblame.php?user_lang=pl&lang=pl&project=wikibooks&article={{PAGENAMEE}} w historii {{dm}} kto i kiedy wstawił niepełne przypisy]. <br /><small>Po kliknięciu w powyższy link wpisz w polu <code>Tekst do wyszukania</code> występujące w przypisie wyrażenie, a następnie kliknij <code>Start</code>.</small> <br />O ile to możliwe, uzupełnij opis bibliograficzny. Dla wielokrotnego cytowania tego samego źródła, wykorzystać można szablon {{[[Szablon:Odn|odn]]}}",
			["?"] = { prefix = ":''' ''", separator = "'', ''", suffix = "'''''", },
		},
		{
			icon = "pov",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|napisać {{bm}} w sposób neutralny]]",
			aliases = { "neutralność", "pov", "POV", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}} wymagające neutralnego ujęcia tematu",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''Treść {{d}} {{od}}może nie być zgodna z zasadami [[w:Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralnego punktu widzenia]]{{?}}.'''",
			["?"] = { prefix = ",<br />ponieważ ", separator = ", ", suffix = "", },
		},
		{
			icon = "ency",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Encyklopedyczność|usunąć encyklopedyczne treści]]",
			aliases = { "ency", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},		
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z encyklopedycznymi treściami",
		},
		{
			icon = "pustosłowie",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Unikaj pustosłowia|usunąć pustosłowie]]",
			aliases = { "pustosłowie", "próżne", "próżne wyrażenia", "usunąć próżne wyrażenia", "Próżne wyrażenia", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z pustosłowiem",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''Jakość {{d}} {{od}}jest obniżona przez użyte w {{n}} [[w:Wikipedia:Unikaj pustosłowia|pustosłowie]].'''<br/><small>Możesz pomóc, usuwając je z tekstu {{d}}.</small>",
		},
		{
			icon = "zwodnicze",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Unikaj wyrażeń zwodniczych|usunąć zwodnicze wyrażenia]]",
			aliases = { "wyrażenia zwodnicze", "zwodnicze", "łasiczki", "Wyrażenia zwodnicze", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z wyrażeniami zwodniczymi",
			catDate = "{{unit type}}{{comma}} z wyrażeniami zwodniczymi od %s",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Kategoria", "Wikipedysta", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''W treści {{d}} {{od}}występują prawdopodobnie [[w:Wikipedia:Unikaj wyrażeń zwodniczych|wyrażenia zwodnicze]], co nie jest zgodne z zasadami przyjętymi w Wikibooks.'''",
		},
		{
			icon = "trivia",
			message = "→ usunąć [[Pomoc:Tworzenie podręcznika|nieistotne ciekawostki]] / istotne informacje z sekcji \„Ciekawostki\” przenieść do {{d}}",
			aliases = { "ciekawostki", "usunąć ciekawostki", "usunąć trywialne ciekawostki", "trivia", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z ciekawostkami",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}może zawierać informacje [[Pomoc:Tworzenie podręcznika|nieistotne dla {{dm}}{{comma}} w stylu podręcznikowym]].''' <br />Jeśli „ciekawostki” są nieistotne, należy je usunąć, a jeśli jednak istotne, to treść sekcji z ciekawostkami należy zintegrować z resztą {{dm}}.",
		},
		{
			icon = "or",
			message = "→ usunąć/zweryfikować prawdopodobną [[w:Wikipedia:Nie przedstawiamy twórczości własnej|twórczość własną]]",
			aliases = { "or", "OR", "twórczość własna", },
			cat = "{{unit type}} zawierające własne teorie",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}może zawierać [[w:Wikipedia:Nie przedstawiamy twórczości własnej|twórczość własną]] lub [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|niezweryfikowane informacje]].'''<br /><small>Pomóż Wikibooks poprawić {{bm}} na podstawie weryfikowalnych źródeł.</small>",
		},
		{
			icon = "język",
			message = "→ poprawić błędy językowe lub stylistyczne (pomoc: [[w:Pomoc:Powszechne błędy językowe|powszechne błędy językowe]])",
			aliases = { "język", "błędy językowe", "poprawić język", "stylistyka", "gramatyka", "interpunkcja", "Gramatyka", "Interpunkcja" },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}} niezgodne z normami polskiego języka literackiego",
		},
		{
			icon = "tłumaczenie",
			message = "→ poprawić [[w:Wikipedia:Tłumaczenia|tłumaczenie fragmentów tekstu/pojęć]] (pomoc: [[w:Wikipedia:Tłumaczenia|wskazówki dla tłumaczy]])",
			aliases = { "tłumaczenie", "poprawić tłumaczenie", "Poprawić tłumaczenie", "przetłumaczyć", "Przetłumaczyć", "Tłumaczenie", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}} wymagające przetłumaczenia",
		},
		{
			icon = "linki",
			message = "→ [[w:Pomoc:Kiedy wstawić link|wstawić linki wewnętrzne]] ([[w:Pomoc:Jak wstawić link|zobacz, jak]])",
			aliases = { "linki", "linki wewnętrzne", "Linki", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z linkami wewnętrznymi do dodania",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga dodania [[w:Pomoc:Jak wstawić link|linków wewnętrznych]].''' <br />(Pomoc: [[w:Pomoc:Kiedy wstawić link|należy linkować akcentowane w zdaniu pojęcia, zgodnie z kontekstem, w którym występują]]).<br /><small>\n: Jeżeli [[w:pomoc:edytowanie|edytujesz kod źródłowy]], to aby uzyskać taki efekt: [[teoria]], [[elektron]]em, [[Witold Gombrowicz|Witolda Gombrowicza]] – twórz linki według składni: &#x5B;&#x5B;teoria&#x5D;&#x5D;, &#x5B;&#x5B;elektron&#x5D;&#x5D;em, &#x5B;&#x5B;Witold Gombrowicz|Witolda Gombrowicza&#x5D;&#x5D;.</small><br />\nJeśli możesz, [{{pageurl}}?action=edit dodaj linki teraz], ale przed zapisaniem sprawdź, czy nie prowadzą do [[w:Wikipedia:Strona ujednoznaczniająca|stron ujednoznaczniających]].",
		},
		{
			icon = "kategoria",
			message = "→ umieścić w odpowiedniej [[w:Portal:Kategorie Główne|kategorii]] ([[w:Pomoc:Kategorie|zobacz, jak]])",
			aliases = { "kategoria", "kategorie" },
			cat = "categories",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga umieszczenia w odpowiedniej [[w:Portal:Kategorie Główne|kategorii]].'''<br /><small>Więcej informacji o kategoriach znajduje się na stronie [[w:Pomoc:Kategorie|Pomoc:Kategorie]].{{?}}</small>",
			["?"] = { prefix = "<br />Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".", },
		},
		{
			icon = "wikikod",
			message = "→ [[w:Pomoc:Formatowanie tekstu|sformatować tekst]] (pomoc: [[w:Pomoc:Dzielenie artykułów na sekcje|podział na sekcje]], [[w:Pomoc:Tabele|tabele]], [[w:Pomoc:Wzory|wzory]])",
			aliases = { "format", "formatowanie", "podział na sekcje", "forma", "wikizacja", "Formatowanie", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}} wymagające formatowania",
		},
		{
			icon = "sprzeczne",
			message = "→ wyeliminować sprzeczne informacje",
			aliases = { "sprzeczne informacje", "Sprzeczne informacje", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			cat = "{{unit type}}{{comma}} ze sprzecznymi informacjami",
		},
		{
			icon = "uzupełnić",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Standardy artykułów/biogram|dodać/uzupełnić podstawowe informacje biograficzne]]",
			aliases = { "dane biograficzne", "podstawowe dane biograficzne", "brak danych biograficznych", "Dane biograficzne", },
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z biogramami wymagającymi uzupełnienia podstawowych informacji",
		},
		{
			icon = "pov",
			message = "→ treść {{dm}} należy opracować w taki sposób, aby [[w:Wikipedia:Neutralny punkt widzenia#Polonocentryzm|nie była polonocentryczna]]",
			aliases = { "polonocentryzm", "povpol", "POVpol", },
			cat = "{{unit type}} polonocentryczne",
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''Treść {{d}} {{od}}należy opracować w taki sposób, aby [[w:Wikipedia:Neutralny punkt widzenia#Polonocentryzm|nie uwypuklała nadmiernie polskiej specyfiki]] / aby nie zawężała się tylko do polskich warunków'''",
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|zweryfikować]] niektóre informacje",
			aliases = { "zweryfikować", "do weryfikacji", "Zweryfikować", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} do weryfikacji",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''Niektóre z zamieszczonych tu informacji {{od}}wymagają [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|weryfikacji]].'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ usunąć treści oparte na [[w:Wikipedia:Weryfikowalność#Źródła|nierzetelnych źródłach]] lub podać w przypisach wiarygodne źródła informacji",
			aliases = { "nierzetelne", "nierzetelne źródła", "Nierzetelne źródła", "niewiarygodne źródła", },
			cat = "{{unit type}} zawierające nierzetelne źródła",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}może zawierać [[w:Wikipedia:Weryfikowalność#Źródła|nierzetelne źródła]].'''<br /><small>Informacje oparte na nierzetelnych źródłach mogą zostać usunięte. [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|Zweryfikuj hasło]] i [[w:Pomoc:Przypisy|dodaj przypisy]] do wiarygodnych, najlepiej recenzowanych publikacji.</small>",
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ do źródła informacji dodać jak '''[[w:Wikipedia:Bibliografia|najpełniejszy opis bibliograficzny]]''' ",
			aliases = { "opis bibliograficzny", "niepełne źródła", "Niepełne źródła", "niepełne źródło", },
			cat = "{{unit type}} zawierające niepełne opisy bibliograficzne",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			simple = "'''{{MS}} brak [[w:Wikipedia:Bibliografia|pełnego opisu bibliograficznego]] uniemożliwia zidentyfikowanie źródeł informacji.'''<br /> Należy podać opis bibliograficzny do źródeł najlepiej z wykorzystaniem odpowiednich '''[[:Kategoria:Szablony cytowania|szablonów cytowania]]'''.",
		},
		{
			icon = "linkizew",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|zweryfikować linki zewnętrzne]]",
			aliases = { "linkizew", "linki zewnętrzne", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z linkami zewnętrznymi do wyczyszczenia",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}zawiera linki zewnętrzne, które wymagają weryfikacji.'''<br /><small>Aby pomóc, przeczytaj [[w:Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|zasady wstawiania linków zewnętrznych]] i usuń niepotrzebne linki.</small>",
		},
		{
			icon = "kryteria",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Zasady tworzenia list|określić kryteria wyboru treści dodanych w tabeli/na liście]]",
			aliases = { "kryteria", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} bez kryteriów dla list",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga określenia jasnych kryteriów wyboru.'''<br/><small>Kryteria powinny być poparte [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|źródłami]], nie mogą naruszać zasady [[w:Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralnego punktu widzenia]], należy też [[w:Wikipedia:Unikaj pustosłowia|unikać pustosłowia]]. Zapoznaj się również z [[w:Wikipedia:Zasady tworzenia list|zasadami tworzenia list]].</small>{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br />Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".", },
		},
		{
			icon = "wikikod",
			message = "→ poprawić [[w:Pomoc:Formatowanie tekstu|formatowanie kodu źródłowego]]",
			aliases = { "wikikod", "Wikikod", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} do poprawy wikikodu",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga poprawy [[w:Pomoc:Formatowanie tekstu|formatowania kodu źródłowego]].'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br/>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".", default = "<br/>'''<small style=\"color:red\">Jako parametr wstaw opis co należy poprawić w treści.</small>'''", },
		},
		{
			icon = "uzupełnić",
			message = "→ poszerzyć o [[w:WP:Neutralny punkt widzenia#Należna i nienależna waga|istotne informacje]]",
			aliases = { "uzupełnić", "Uzupełnić", "rozbudować", "Rozbudować", "rozwinąć", "Rozwinąć", "poszerzyć", "Poszerzyć", "Treść", "treść", "rozszerzyć", "Rozszerzyć", },
			cat = "{{unit type}} wymagające uzupełnienia informacji",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga uzupełnienia informacji.'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br/>{{BD}} należy uzupełnić o [[w:WP:WAGA|istotne informacje]]: ", separator = ", ", suffix = ".", default = "<br/>'''<small style=\"color:red\">Jako parametr wstaw opis – o co należy uzupełnić {{bm}}.</small>'''", },
		},
		{
			icon = "aktualizacja",
			message = "→ zaktualizować na podstawie najświeższych informacji",
			aliases = { "aktualizacja", "zaktualizować", "uaktualnić", "Aktualizacja", "Zaktualizować", "Uaktualnić", },
			cat = "{{unit type}} wymagające aktualizacji",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga modyfikacji na podstawie najświeższych informacji.'''{{?}}<br /><small>Niektóre treści w {{ms}} się zdezaktualizowały i należy je zweryfikować, ewentualnie podając źródła informacji, wskazując te w [[w:Pomoc:Przypisy|przypisach]].</small>",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
  	{
			icon = "aktualizacja",
			message = "→ zaktualizować opis stanu prawnego na podstawie najświeższych informacji",
			aliases = { "aktualizacja stanu prawnego", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z dziedziny prawa{{comma}} wymagające aktualizacji",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			simple = "'''Uwaga! {{M}} {{od}}opisuje nieaktualny stan prawny. Jeśli możesz, popraw treść na podstawie najświeższych informacji.'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
  	{
			icon = "pov",
			message = "→ zmienić styl z reklamowego na [[w:Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralny]]",
			aliases = { "reklama", "Reklama", "spam", "Spam", },
			cat = "{{unit type}} napisane w formie reklamy",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta", "Kategoria", "Wikibooks","Pomoc", "Szablon","Moduł"},
			simple = "'''Treść {{d}} brzmi jak reklama.'''{{?}}<br /><small>Pomóż poprawić treść tak, aby jej forma była zgodna z zasadą [[w:Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralnego punktu widzenia]].</small>",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
		{
			icon = "przypisy",
			message = "→ [[w:Pomoc:Przypisy|dodać przypisy]] do treści niemających odnośników do źródeł",
			aliases = { "więcej przypisów", "Więcej przypisów", "dodać przypisy", "wstawić przypisy", "Dodać przypisy", "przypisy", "Przypisy", },
			cat = "{{unit type}}{{comma}} z brakującymi przypisami",
			-- custom simple formatting data
			space={"", "Wikijunior", "Wikipedysta"},
			simple = "'''{{M}} {{od}}zawiera treści, przy których [[w:Wikipedia:Weryfikowalność|brakuje odnośników do źródeł]].''' {{?}}<br />Należy dodać '''[[w:Pomoc:Przypisy|przypisy]]''' do treści niemających odnośników do wiarygodnych źródeł.<br />(Dodanie listy [[w:Wikipedia:Bibliografia|źródeł bibliograficznych]] lub [[w:Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|linków zewnętrznych]] nie jest wystarczające).'''",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
    },
	},
}