Rośliny pszczelarskie

edytuj

Znajomość roślin pszczelarskich, czyli takich, które pszczoły wykorzystują jako źródło pyłku, nektaru, spadzi i propolisu, jest dla pszczelarza podstawą do planowania gospodarki pasiecznej i terminarza prac w pasiece. Jeżeli wokół pasieki nie ma roślin pszczelarskich, to nie pomogą ani najlepsze pszczoły, ani najwymyślniejsze zabiegi pszczelarza - miód powstaje z roślin pszczelarskich.

Wartość roślin pszczelarskich jest rozpatrywana według różnorodnych kryteriów[1]:

atrakcyjność dla pszczół miodnych,
wartość (wydajność) miodowa (m.v.),
zawartość nektaru danej rośliny w miodach (< 3% - mało, 4-15% -średnio, 16-45% - dużo),
cechy organoleptyczne miodu odmianowego (> 45% zawartych w miodzie pyłków pochodzi od danej rośliny),
jakość pyłku oraz kolor obnóży.

Przypisy